Instrukcja logowania do Microsoft Office (Teams)

W nowym roku szkolnym każdy z uczniów ma nowe konto w Microsoft Office, które jest zintegrowane z e-dziennikiem. Aby sprawdzić swój login należy zalogować się do e-dziennika, następnie na pasku odszukać i kliknąć : Dostęp Office 365.

Tu podaj tekst alternatywny

Aktywowanie konta nastąpi podczas pierwszego logowania nowym hasłem w Teams . Zamiast zaproponowanego prze system hasła do pierwszego logowania możesz wpisać uniwersalne hasło : Student.123
Tu podaj tekst alternatywny

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII COVID-19 OPRACOWANE NA POSTAWIE WYTYCZNYCH MEN ,GIS ,MZ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRAWCACH W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

20200818_protegosafe_listmenigis.pdf


20200821_protegosafe_listmenigis (1).docx


Tu podaj tekst alternatywny

E-DZIENNIK

W naszej szkole od września 2020 r. będzie obowiązywał e- dziennik. Jest to doskonałe narzędzie do szybkiej komunikacji na linii nauczyciel – uczeń. Rodzice i uczniowie po założeniu kont, będą mieli dostęp do ocen ze sprawdzianów czy prac domowych, informacji o frekwencji, a także komunikatów ze szkoły.

Instrukcja logowania do e-dziennika dla rodzica i ucznia.

Przed przystąpieniem do zakładania konta upewnij się, że Ty lub Twoi rodzice podali wychowawcy do wpisania w e-dzienniku poprawny swój i Twój adres mailowy. Uczeń i rodzic nie mogą mieć tego samego adresu mailowego w e-dzienniku.

 1. Wchodzimy na stronę : https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminagrebow
 2. Gdy logujemy się pierwszy raz wybieramy „Załóż konto”.
 3. Tu podaj tekst alternatywny
 4. Gdy nie pamiętamy Nazwy użytkownika lub hasła wybieramy „Przywróć dostęp ”.
 5. Wpisujemy e-mail rodzica lub dziecka , zaznaczamy „Nie jestem robotem” i wciskamy „Wyślij wiadomość”.
 6. Tu podaj tekst alternatywny
 7. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość od VULCAN – z nazwą użytkownika oraz linkiem aktywacyjnym do ustalenia hasła.
 8. Klikamy w link aktywacyjny i postępujemy według instrukcji.
 9. Po utworzeniu hasła na stronie https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminagrebow wciskamy ”Zaloguj się ” wprowadzamy Nazwę użytkownika i Hasło i klikamy „Zaloguj się”
 10. Tu podaj tekst alternatywny
 11. W razie komunikatu “Konto użytkownika (email ucznia) nie zostało odnalezione lub zostało zablokowane z powodu wygaśnięcia uprawnień.” proszę o skontaktowanie się z informatykiem administrującym dziennikiem w szkole.
 12. W przypadku gdy uczeń został zalogowany do szkoły, do której uczęszczał wcześniej – należy poinformować tą szkołę aby usunęli jego e-mail ze swojej bazy. I spróbować jeszcze raz. Gdy problem nie został rozwiązany proszę o skontaktowanie się z informatykiem administrującym dziennikiem w szkole.
 13. W przypadku zapomnienia „Nazwy użytkownika” lub „Hasła” wciskamy „Przywróć dostęp ”.
Tu podaj tekst alternatywny

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Tu podaj tekst alternatywny


1 września wracamy do szkół.

Działania MEN, GIS i MZ przygotowały organizację roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii. Sporządzono wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą zareagować i podjąć decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia.WYTYCZNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK- WRZESIEŃ 2020


Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny


Tu podaj tekst alternatywny

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW
w roku szkolnym 2020/2021


PODRĘCZNIKI DO RELIGII


Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Tu podaj tekst alternatywny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.