Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
- eliminacje gminne

19 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem tegoż turnieju był Urząd Gminy Grębów oraz Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu. Uczniowie z naszej szkoły, którzy uczestniczyli w konkursie to: Klaudia Koryga, Angelika Puzio (dziewczyny z klasy VI) oraz Michał Barnaś i Paweł Barnaś (chłopcy z klasy VII). Wywalczyli dla szkoły III miejsce! Serdecznie gratulujemy grupie reprezentującej Szkołę Podstawową w Krawcach oraz panu Dariuszowi Wójtowiczowi za przygotowanie młodzieży do konkursu.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
- eliminacje gminne

17 kwietnia 2018w naszej szkole odbyły się eliminacje gminne XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Nasi uczniowie, którzy uczestniczyli w konkursie to: Milena Saja, Patrycja Sudoł, Klaudia Koryga (dziewczęta z klasy VI), Michał Barnaś, Paweł Barnaś oraz Szymon Matyka (chłopcy z klasy VII). Uczniowie przygotowywali się z wiedzy dotyczącej zapobiegania pożarom pod okiem pana Dariusza Wójtowicza. Najwyższe- czwarte miejsce- zajął Michał Barnaś. Serdecznie mu gratulujemy! Eliminacjom do Turnieju Wiedzy Pożarniczej towarzyszył owocowy poczęstunek, cieple danie, a także nagroda rzeczowa dla każdego uczestnika. Po konkursie dzieci mogły zobaczyć z bliska sprzęt strażacki, przymierzyć kask, porozmawiać ze strażakami i zapytać o wszystko co związane z tym zawodem. Wszystkim dzieciom i młodzieży będącej na eliminacji gminnej Turnieju Wiedzy Pożarniczej serdecznie dziękujemy za przybycie i uczestnictwo !!! Dziękujemy w szczególności członkom jury eliminacji w składzie: mł. bryg. Bogusławowi Opale oraz st. kpt. Arturowi Kowalewskiemu bryg. Zbigniewowi Perłowskiemu i dh Jerzemu Drewniak za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem eliminacji.GALERIA
Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
- eliminacje szkolny

5 kwietnia w naszej szkole odbył się szkolny etap turnieju o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, aby wytypować czteroosobową drużynę, która będzie reprezentować naszą szkołę w eliminacjach gminnych. Jego celem jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachęcania do korzystania z roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, ponadto kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. W tym roku do rywalizacji przystąpili chętni uczniowie z klasy VI i VII. Zmierzyli się z testem wiedzy, w którym były zadania dotyczące przepisów, pierwszej pomocy, krzyżówek i znaków drogowych. W konkursie wzięło udział 8 uczniów, do etapu gminnego przeszła drużyna czteroosobowa dwie dziewczynki i dwóch chłopców w składzie: Angelika Puzio, Klaudia Koryga, Michał Barnaś i Paweł Barnaś.


GALERIA"Przygody Tomka Sawyera"
- konkurs na najpiękniej napisany list

Czwartego kwietnia w klasie VI odbył się konkurs na najpiękniej napisany list, zachęcający do przeczytania omawianej przez uczniów lektury pt. "Przygody Tomka Sawyera". Konkurs zorganizowała pani polonistka Anna Płoskoń. Najlepsza praca należała do Angeliki Puzio,. Napisana była starannie, bezbłędnie i zgodnie z zasadami pisania listu. Ponadto uczennica wykazała się znajomością bogatego słownictwa, które w sposób ciekawy potrafiła wykorzystać
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZA PALMĘ

W niedzielny wieczór 25.03. 2018r w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Grębowie miało miejsce rozstrzygnięcie corocznego konkursu na najpiękniejszą plamę wielkanocną. Ogłoszenie wyników konkursu uświetniła swym występem dziecięca grupa Koraliki, która zaprezentowała program o zwyczajach wielkanocnych. Wokalnie zaprezentowały się również lokalne solistki– podopieczne instruktora Piotra Jajko.W tym roku nasza palma zajęła zaszczytne II miejsce.

GALERIAWyniki Ogólnopolskiego Konkursu
-Biblia i Przypowieści Biblijne

W dniu 30.11.2017 r. , uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII). Celem konkursu było pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci.
Konkurs obejmował dwa rodzaje testów:
- dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI)- poziom 2
- dla szkoły podstawowej (kl.VII)- poziom 3
Każdy test składał się z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których co najmniej jeden był prawidłowy. Na podstawie przesłanych kart odpowiedzi zostały opracowane wyniki ogólnopolskiego konkursu. Dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe miejsca z danego poziomu, przyznano następujące nagrody:

Wyniki - Ranking
Biblia - Poziom 2

Tu podaj tekst alternatywny

Biblia - Poziom 3

Tu podaj tekst alternatywny


Tu podaj tekst alternatywny

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników .
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
"WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ”

Celem konkursu
 • włączenie się w obchody święta Patrona Szkoły
 • bliższe poznanie życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • ukazanie znaczenia Maryi w życiu Prymasa Tysiąclecia oraz przypomnienie o roli Maryi w życiu naszego narodu
 • poszukiwanie ciekawych form przekazu artystycznego
 • prezentacja talentów plastycznych
 • rozbudzenie kreatywności
REGULAMIN
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów w nstp. kategoriach wiekowych:
 2. - klasy: 0 – III
  - klasy: IV – VII
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie w wyznaczonym terminie pracy plastycznej inspirowanej słowami Prymasa Tysiąclecia- ,,Wszystko postawiłem na Maryję” w formacie A4 lub A3 wykonanych samodzielnie dowolną techniką (konkurs nie obejmuje prac przestrzennych).
 4. Praca nie może być powielana, kopiowana ani wcześniej publikowana i nagradzana.
 5. Każda praca musi zostać opisana na odwrocie w prawym dolnym rogu wg wzoru:
 6. - imię i nazwisko autora
  - klasa
 7. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody uczestników konkursu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).
 8. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora
 9. Prace należy złożyć do 6 listopada 2017 roku w szkole
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13 listopada 2017 podczas obchodów Święta Szkoły

Zapraszamy do udziału w konkursie !
Organizatorzy:
Natalia Kucper
Maryla Wasielewska Saja
Anna Mularz
Barbara Chmiel


KONKURSY PRZEDMIOTOWE
organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
wroku szkolnym 2017/2018

I Wstęp
Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:
 • wspieranie uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 • integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.
II Postanowienia ogólne
§ 1.
 1. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. W roku szkolnym 2017/2018 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych konkursy z języka polskiego,matematyki, przyrody, historii i języka angielskiego.
 3. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. W roku szkolnym 2017/2018 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu).


  1. § 2.
   1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
    1) I stopień – etap szkolny,
    2) II stopień – etap rejonowy,
    3) III stopień – etap wojewódzki.
   2. Terminy przeprowadzenia etapów szkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych :
    Języka polskiego 20 października 2017
    Matematyki 18 października 2017
    Przyrody 3 listopada 2017
    Historii 7 listopada 2017
    Języka angielskiego 24 października 2017
   3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, których uczniowie biorą udział w konkursie, są współorganizatorami konkursu.
   4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.


Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.