Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada Rodziców      

DRODZY RODZICE!

Ze względu na zagrożenie koronawirusem zajęcia w szkole zostały zawieszone . Nie oznacza to jednak, że są to ferie. Kierując się dobrem naszych dzieci pragniemy kontynuować naukę poprzez samokształcenie . Takie formy praktykowane są w wielu krajach i w sytuacjach kryzysowych nie możemy pozostać bezczynni. Będziemy przygotowywać nasze dzieci do dorosłości , odpowiedzialności za swoją przyszłość i samodzielność. To nie jest czas wolny dla uczniów , zagospodarujmy go naszym dzieciom odpowiedni na naukę, odpoczynek i obowiązki domowe. Zamieszczamy poniżej linki do stron internetowych , na których znajdują się lekcje on-line. Również są strony pełne gier , zabaw , filmów video, dzięki którym dzieci mogą uczyć się przez zabawę , rozwijając swoje pasje, zainteresowania oraz uzupełnić wiadomości z przedmiotów , które sprawiają im trudności.Dzieci uczą rodziców w domu Lekcje z Internetu Zdalne lekcje

EGZAMIN kl VIII- poradnik dla rodziców


Kształcenie na odległość- poradnik


"Przedszkole"


Drodzy Rodzice

Witam
Przesyłam opracowane tematy z wychowania przedszkolnego na bieżący tydzień:
Prognoza pogody
Obrazy pogody – praca z obrazkiem
Zagadki przyrodnicze
Przysłowia o pogodzie
Latawiec – praca konstrukcyjna, wykonanie latawca.
W załączniku szczegółowy opis wykonywania kolejnych zadań przeznaczonych na każdy dzień.
Pozdrawiam i życzę miłej pracy. Powodzenia!!!
Tematy do zdalnego nauczania

30.03-03.04

Szanowni Rodzice!
W okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu, na naszej stronie internetowej zamieszczam nowe propozycje zadań do wykonania z dziećmi w domu.
Życzę wszystkim dużo, zdrowia i przyjemnej zabawy.
Materiały do zdalnej nauki

06.04-08.04

Tydzień wielkanocny 06.04-08.04
Tydzień wielkanocny 09.04-10.04

15.04-17.04


Wiosna na wsi

20.04-24.04

„CO TO ZNACZY BYĆ ODKRYWCĄ?”.


Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada rodziców      

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I. Spotkanie organizacyjne - 26 września 2019 r.
Wywiadówka rozpoczęła się zebraniem ogólnym rodziców z Panią Dyrektor Bożeną Kobylarz, która powitała serdecznie wszystkich uczestników i przekazała najważniejsze informacje na rok szkolny 2019/2020. Następnie rodzice przeszli do poszczególnych klas, by spotkać się z wychowawcami. Zebrania miały charakter organizacyjno-informacyjny, podczas których:
 • powitano rodziców i ustalono zasady współpracy na nadchodzący rok szkolny;
 • wybrano trójki klasowe;
 • zapoznano zebranych z: Szkolnym Programem Profilaktyczno-Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Planem Pracy Szkoły, Kalendarzem Uroczystości, Regulaminem korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji celowych, wymaganiami edukacyjnymi oraz planami działań wychowawczych;
 • przedstawiono propozycje wyjazdów, wycieczek jednodniowych i zielonej szkoły;
 • omówiono sprawy różne: dożywianie (program „Mleko w szkole”, wyjazdy na basen, ubezpieczenie dzieci.


 • II. Śródsemestralne spotkanie - 18 listopada 2019 r.
 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu.
 • Omówienie frekwencji uczniów.
 • Poinformowanie o propozycjach wycieczki szkolnej zaplanowanej na maj/ czerwiec 2019- przeprowadzenie głosowania.
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza nią
 • Omówienie mikołajkowych wyjazdów:
  - klasy młodsze do
  - klasy starsze do kina w Stalowej Woli.
 • Poinformownie rodziców klasy VIII o terminach przeprowadzenia w szkole egzaminów próbnych ósmoklasisty z Nowej Ery, Operonu i CKE. Przekazanie rodzicom informacji o formach i warunkach dostosowania dla uczniów klasy VIII na egzaminie ósmoklasisty w kwietniu.


 • III. Podsumowanie semestru I - 9 stycznia 2020 r.

  Dnia 09.01.2020 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie podsumowujące wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. Semestralne sukcesy naszych uczniów zarówno pod kątem ocen jak i zachowania i frekwencji, przedstawiła rodzicom Pani Dyrektor na zebraniu głównym.
  Indywidualne wyniki i sugestie- przekazywali rodzicom poszczególni wychowawcy klas. Na spotkaniu zostały poruszone również najważniejsze kwestie dotyczące bieżących spraw z życia szkoły. Ważnym elementem spotkania było przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania ferii zimowych.
  Ogłoszenia       Wywiadówki      
       
        Konsultacje       Rada Rodziców      

  Ogłoszenia       Wywiadówki      
       
        Konsultacje       Rada Rodziców      

  Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020


  Agata Kędzia - przewodnicząca
  Agnieszka Drozd - skarbnik
  Aneta Żak - sekretarz
  Izabela Wasielwska
  Marzena Pasek
  Justyna Lubas
  Anna Dul
  Małgorzata Konefał
  Monika Kędzia
  Albina Dziubińska
  Kinga Dec
  Magdalena Matyka
  Magdalena Koryga
  Anastazja Kieparda
  Elżbieta Gortych
  Renata Żak
  Sylwia Stadnik
  Iwona Koryga
  Maria Saja
  Nina Matuszewska
  Aneta Matyka
  Elżbieta Janeczko

  Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
  Wszystkie prawa zastrzeżone.