POWIATOWY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY
„Ginące zawody i zawody przyszłości – kim będą młodzi mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego”

13 czerwca 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego pod hasłem „Ginące zawody i zawody przyszłości – kim będą młodzi mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego”. Powyższy konkurs zorganizowała Biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym "Libri" przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega oraz dzieci przedszkolne. Do konkursu zgłoszono 105 prac z czego osiem z naszej szkoły. Prace konkursowe podzielone były na trzy kategorie:

I. Praca literacka
II. Praca plastyczna
III. Prezentacja multimedialna

Sześciu naszych uczniów zostało laureatami tego konkursu w poszczególnych kategoriach.

W kategorii Prezentacja Multimedialna
III miejsce zajął Paweł Barnaś kl. VIII
Wyróżnienia otrzymali:
Michał Barnaś Kl. VIII oraz Karolina Janeczko i Bartłomiej Saja z kl. VII


W kategorii Praca Literacka
wyróżnienie otrzymała Patrycja Sudoł z kl. VII


W kategorii Praca Plastyczna
wyróżnienie otrzymała Maja Janeczko z kl.I

Uroczystość została uświetniona interesującym wykładem dr Adama Wójcika nt. "Zawody w dawnym Tarnobrzegu". Zaprezentował wiele różnorodnych zawodów takich jak: kowal, garncarz, szewc, mydlarz, bednarz, cyrulik i wiele jeszcze innych. Podkreślił, że wraz ze zmianą naszego życia i rozwoju techniki zmieniają się zawody. Większość dawnych zajęć czyli tzw. „fachów” zostało wyparte z rynku i nie są znane dla młodego pokolenia. Organizatorzy zaprosili również do przedstawienia oferty edukacyjnej dla uczniów przedstawicieli trzech szkół branżowych z Tarnobrzega, Nowej Dęby i Gorzyc. Koordynatorem konkursu na szczeblu szkolnym była Pani Anna Mularz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom którzy podjęli wyzwanie i zgłosili swoje prace do konkursu, a szczególnie wszystkim laureatom. Jesteśmy z was wszystkich bardzo dumni.


GALERIAOLIMPIADA OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SESJA WIOSENNA 2019

W dniu 20. 03. 2019r. w naszej szkole odbyła się Olimpiada Olimpus z języka angielskiego. Olimpiada stanowi cenne rozszerzenie programów nauczania, jest urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. Olimpiada była testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostały 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne. Uczeń miał także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. W naszej szkole do Olimpiady przystąpiło 10 uczniów. Dwóch uczniów otrzymało Dyplomy laureata i znalazło się w pierwszej dziesiątce, zdobywając 7 i 9 miejsce. Uczniów do Olimpiady przygotowała p. Katarzyna Piskur- nauczyciel języka angielskiego.

Wyniki - Ranking

kl. 5
Tomasz Pelc zdobył 228 pkt./ 240 pkt. 7 miejsce - Dyplom laureata
Dawid Koryga zdobył 224 pkt./ 240 pkt. 9 miejsce - Dyplom laureata

kl. 6
Amelia Stadnik zdobyła 200 pkt./ 240 pkt. 21 miejsce - Dyplom uznania
Patryk Szewc zdobył 200 pkt./ 240 pkt. 21 miejsce - Dyplom uznania
Wiktoria Szewc zdobyła 166 pkt./ 240 pkt. 38 miejsce - Dyplom uznania

kl. 7
Bartłomiej Saja zdobył 200 pkt./ 236 pkt. 19 miejsce - Dyplom uznania
Milena Saja zdobyła 194 pkt./ 236 pkt. 22 miejsce - Dyplom uznania

kl. 8
Konrad Kolano zdobył 188 pkt./ 234 pkt. 24 miejsce - Dyplom uznania
Michał Barnaś zdobył 178pkt./ 234 pkt. 29 miejsce - Dyplom uznania
Paweł Barnaś zdobył 166 pkt./ 234 pkt. 35 miejsce - Dyplom uznania

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy na kolejna edycje. Szczegółów dotyczących olimpiad należy szukać na stronie internetowej www.olimpus.edu.pl.

„TEA TIME - DRINKING HABITS IN THE UK”
KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT LUB KOMIKS

Celem konkursu było ukazanie w ciekawy i kreatywny sposób historycznych tradycji związanych z piciem i przygotowywaniem herbaty czyli ulubionego napoju Brytyjczyków, sposobu spędzania wolnego czasu i angielskich stereotypów. Konkurs zorganizowała p. Katarzyna Piskur ( nauczyciel języka angielskiego) Prace do konkursu można było zgłaszać do 31 maja 2019 r.
Wpłynęło 9 prac.
Komisja w składzie p. Anna Płoskoń i p. Katarzyna Piskur wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Karolina Janeczko
II miejsce – Oliwia Skrzypacz
III miejsce –Amelia Stadnik
Wyróżnienie – Patrycja Sudoł

Serdecznie gratulujemy!!!
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
– etap gminny

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wydrzy odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Eliminacje Gminne. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy w Grębowie oraz Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych w: Grębowie, Krawcach, Zabrniu, Wydrzy i Żupawie. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny:


I grupa
Dominika Szewc, klasa 4
Nikola Żak, klasa 4
Antoni Koryga, klasa 5
Dawid Koryga, klasa 5

II grupa
Paweł Barnaś, klasa 8
Michał Barnaś, klasa 8
Konrad Kolano, klasa 8

Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachęcania do korzystania z roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, ponadto kształtowanie kulturalnych zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Anna MularzGALERIA„Ginące zawody i zawody przyszłości
- kim będą młodzi mieszkancy powiatu tarnobrzeskiego”

- Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny.

Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe LIBRI w Tarnobrzegu oraz Biblioteka Pedagogiczna organizują konkurs interdyscyplinarny o ginących zawodach i zawodach przyszlości. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne oraz uczniowie wszystkich typow szkół. Uczestnicy wykonują prace, w których mają za zadanie wyszukać i przedstawić zawody wykonywane dawniej przez mieszkańców rejonu, a obecnie zapomniane lub nowe zawody, jakie powstają i jakie będą potrzebne w zwiazku ze zmianami zachodzącymi w rejonie tarnobrzeskim, spowodowanymi przez rewolucję technologiczną, dbanie o jakość życia, czy rozwoj dziedzin przemysłu.

Prace konkursowe mogą być wykonywane w formie plastycznej ( dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III), literackiej ( dowolny gatunek) lub multimedialnej ( uczniowie od kl. IV):
 • prezentacje należy wykonać w jednym z formatow plikow: ppt, pptx, odp, maksymalna objetość prezentacji multimedialnej 10 MB;
 • prace literackie powinny być napisane czcionka w rozmiarze 12, nie powinny przekraczac trzech stron druku.

 • Każdy uczestnik może zgłosic do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę ( dopuszczone jest wykonanie pracy przez zespoły). Ostateczny termin nadsyłania prac to 13 maja 2019r. Ogloszenie wyników konkursu nastąpi 27 maja 2019r.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania swoich prac do 10 maja 2019 r.

  Koordynatorzy szkolni
  -Anna Mularz

  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
  " MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM "

  3 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Żupawie odbyły się Eliminacje Gminne XLII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom". Naszą szkołę reprezentowali: Grupa uczniów młodszych Patryk Szewc, Oliwia Skrzypacz, Wiktoria Szewc. Grupa uczniów starszych: Michał Barnaś, Paweł Barnaś i Angelika Puzio. Rywalizacja odbywała się, jak co roku, z podziałem na trzy grupy wiekowe, zależnie od typów szkół: I grupa wiekowa (Szkoła Podstawowe kl. I-VI), II grupa wiekowa (kl. VII-VIII SP, i kl. III Gimnazjum), III grupa wiekowa (Szkoły Ponadgimnazjalne). Turniej składał się z dwóch części. W części pierwszej wszyscy uczestnicy pisali test zawierający 30 pytań. Następnie odbyła się część ustna, w której zawodnicy odpowiadali na losowe pytania komisji.


  Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostało powołane jury w składzie:
  1. mł. bryg. Bogusław Opala - Przewodniczący
  2. mł. kpt. Marcin Lis - Sekretarz
  3. dh Jacenty Jakubowski - Członek
  4. dh Jerzy Drewniak - Członek
  Do powiatowego turnieju, który odbędzie się 29 kwietnia w Baranowie Sandomierskim, awansował Michał Barnaś. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Opiekę nad uczniami podczas turnieju sprawował Pan Dariusz Wójtowicz.
  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!.

  Urszula Góraj-Nurzyńska  GALERIA
  KONKURS PLASTYCZNY
  POD HASŁEM
  " CZTERY PORY ROKU - WIOSNA"

  5 kwietnia 2019 roku w zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie miało miejsce rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Cztery Pory Roku – Wiosna” Niezmiernie nam miło, że dwóch uczniów naszej szkoły w swoich kategoriach wiekowych otrzymało nagrody. Byli to Jakub Barnaś z kl. III – który zajął drugie miejsce oraz Tomasz Pelc z kl. V, który zajął III miejsce. Serdecznie gratulujemy.
  Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowała Pani Monika Barnaś- Saja.  GALERIA
  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
  – etap szkolny

  Dnia 5 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbył się szkolny etap turnieju o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, aby wytypować dwie drużyny: w I grupie czteroosobową drużynę oraz w grupie II trzyosobowa drużynę, które będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach gminnych. Z roku na rok turniej ten cieszy się coraz większa popularnością. W tym roku w eliminacjach wzięło udział aż 25 uczniów w dwóch grupach wiekowych- I grupa 12 uczniów w wieku 10–12 lat, druga – 13 uczniów powyżej 12 roku życia. Zmierzyli się z testem wiedzy, w którym były zadania dotyczące przepisów, pierwszej pomocy, krzyżówek i znaków drogowych.


  W etapie gminnym wezmą udział zespoły w składzie:
  I grupa
  Dominika Szewc, klasa 4
  Nikola Żak, klasa 4
  Antoni Koryga, klasa 5
  Dawid Koryga, klasa 5

  II grupa
  Paweł Barnaś, klasa 8
  Michał Barnaś, klasa 8
  Konrad Kolano, klasa 8

  Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym łączy naukę z zabawą i elementami rywalizacji. Jego celem jest m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa na drodze, upowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz promowanie roweru jako środka transportu.


  Anna Mularz  GALERIA
  WOJEWÓDZKI KONKURS Z CHEMII
  FINALIŚCI Z NASZEJ SZKOŁY

  16 marca 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z chemii dla uczniów szkól podstawowych. Po przejściu wszystkich poprzednich etapów, dwaj wybitni uczniowie z naszej szkoły Michał Barnaś i Paweł Barnaś mieli przyjemność i zaszczyt zakwalifikować się i uczestniczyć w ostatnim – wojewódzkim etapie konkursu. Dzięki swej wielogodzinnej i systematycznej pracy oraz zaangażowaniu pani Agnieszki Dec zyskali zaszczytny tytuł FINALISTÓW.

  Ogromny trud włożony w naukę, jak widać opłaca się z czego jesteśmy jako społeczność szkolna bardzo dumni. Serdecznie gratulujemy uczniom Michałowi Barnaś i Pawłowi Barnaś oraz nauczycielce chemii Agnieszce Dec!!!


  II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
  POD HASŁEM "DO HYMNU"

  | 2019-04-05 |Autor:AP,UNG,AM|


  3 kwietnia Szkoła Podstawowa w Krawcach miała przyjemność uczestniczyć w pierwszym etapie II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pod hasłem „Do Hymnu”. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury. Zadanie konkursowe polegało na grupowym wykonaniu jednogłosowo, „a cappella”, przez co najmniej połowę wszystkich uczniów szkoły, trzech utworów. Pierwszym był Hymn Państwowy, a kolejne dwa to pieśni hymniczne: „Rota” oraz „Boże coś Polskę”. Był to pierwszy etap rywalizacji podczas którego lokalne jury (Katarzyna Sobas oraz Grzegorz Oliwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego) dokonało oceny występów i zarejestrowało dźwięk i obraz.
  W tegorocznej II edycji do udziału zgłosiło się aż 395 szkół z całej Polski. Spośród nich do konkursu zostało zakwalifikowanych 300 szkół w tym właśnie nasza.
  Następnie po 5 szkół z każdego województwa z najwyższą punktacją trafi do etapu drugiego, po którym poznamy laureatów wojewódzkich i ogólnopolskich. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 czerwca.
  Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.  GALERIA
  KONKURS RECYTATORSKI
  POD HASŁEM
  „CZTERY PORY ROKU W POEZJI”

  Dnia 2 kwietnia 2019r. uczniowie klasy ósmej Michał Barnaś i Paweł Barnaś uczestniczyli w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Cztery Pory Roku w Poezji”, który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Organizatorkami konkursu były panie: Lucyna Skóra i Beata Grzywacz.
  Michał Barnaś wystąpił z wierszem Józefa Barana „Pochyla się ku jesieni ziemia”, natomiast Paweł Barnaś recytował wiersz Jarosława Iwaszkiewicza „Nim przyjdzie wiosna”. Obydwaj chłopcy za występ otrzymali wyróżnienie oraz nagrody książkowe.

  SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!


  Anna Płoskoń  GALERIA
  XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
  KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI NASZYM PATRONEM

  Szkoła Podstawowa w Krawcach przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hasło XIX edycji brzmi: „CZAS TO MIŁOŚĆ”.
  Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

  Tegoroczne tematy XIX edycji kategorii literacko-plastycznej brzmią:
  1. „Ludzie mówią - «czas to pieniądz». Ja mówię inaczej - «czas to miłość». Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa” (Kard. Stefan Wyszyński). Współczesnego człowieka niszczy pośpiech i pieniądz. Czy Twoim zdaniem miłość może być receptą na brak czasu?
  2. Jak dobrze wykorzystać swój czas? Zaprezentuj różne formy pomocy drugiemu człowiekowi (np. wolontariat, akcje społeczne, fundacje, codzienne gesty życzliwości).
  3. Dla miłości zawsze znajdzie się czas. Jak spędzam wolny czas z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z klasy…?
  4. Czas to pieniądz, czas to lekarz, czas to miłość… Przedstaw swoje refleksje na temat różnych sposobów rozumienia czasu.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania swoich prac do 12 kwietnia 2019 r.

  Koordynatorzy szkolni
  -Anna Płoskoń i Dariusz Wójtowicz

  IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
  - ETAP II POWIATOWY

  28 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbył się etap powiatowy IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Naszą szkołę dzielnie reprezentowały uczennice klasy VII Klaudia Koryga i Patrycja Sudoł. Dziewczynki pisały test dotyczący książki Zbigniewa Nienackiego pt. Pan Samochodzik i niesamowity dwór. Po raz kolejny udowodniły, że czytanie ze zrozumieniem jest przyjemnością i wspaniałą przygodą, a jednocześnie piękną i twórczą formą zdobywania wiedzy o świecie. Dziękuję uczennicom za wytrwałość i zaangażowanie się w misję „Wielkiej Ligii Czytelników” oraz życzę dalszych sukcesów.


  Uczennice klasy VII Klaudia Koryga i Patrycja Sudoł reprezentujące Szkołę Podstawową w Krawcach, uzyskały III miejsce w powiatowym etapie IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”.


  Wyniki zwycięzców przedstawiają się następująco:

  1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Dębie - 118 punktów;
  2 Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu - 107 punktów;
  3 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Krawcach - 105 punktów.

  SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!


  Anna Płoskoń  GALERIA

  IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
  - I ETAP

  23 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej w Krawcach zakończyliśmy pierwszy czyli szkolno-biblioteczny etap IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Uczniowie, którzy zdobyli minimum 6 sprawności czytelniczych z poszczególnych lektur przystąpili do testu kwalifikacyjnego wyłaniającego laureatów.

  W grupie klas młodszych (I-IV) test ze znajomości lektury „Cukierku, Ty łobuzie” pisałaJagoda Dul z klasy II i Wojciech Dul również z klasy II. Jagoda Dul napisała test na 76%, a Wojciech Dul na 69%.

  Do testu klas starszych (V-VIII) z lektury „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” zakwalifikowali się uczniowie: Tomasz Pelc z klasy V oraz Patrycja Sudoł, Angelika Puzio i Klaudia Koryga z klasy VII.
  Z tej grupy wiekowej zostało wyłonionych dwóch laureatów- Patrycja Sudoł, która test napisała na 90% i Klaudia Koryga z wynikiem 84%. Wynik Tomasza Pelca to 48%, a Angeliki Puzio 73%.
  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział we wspólnej czytelniczej przygodzie. Szkolnym laureatkom Patrycji Sudoł i Klaudii Koryga życzymy sukcesów w etapie powiatowym 28 lutego 2019r.  GALERIA

  PÓŁFINAŁ - UNIHOKEJ
  chłopców klas VII-VIII

  11 grudnia 2018r. odbył się Wojewódzki Półfinał w Unihokeja. W rozgrywkach uczestniczyli chłopcy z klasy VII i VIII w składzie: Michał Barnaś, Paweł Barnaś, Konrad Kolano, Szymon Bąk, Mateusz Kędzia, Bartłomiej Saja oraz Leonardo Saja. Półfinał odbył się w Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim. Nasi uczniowie uzyskali 7 miejsce. Walczyli dzielnie i w duch fair play. Gratulujemy naszej drużynie oraz panu Dariuszowi Wójtowiczowi za przygotowanie do półfinału.  GALERIA

  PÓŁFINAŁ - UNIHOKEJ
  dziewcząt klas VII - VIII

  10 grudnia 2018r. dziewczęta z klas VII-VIII w składzie: Karolina Sączawa, Katarzyna Drozd, Katarzyna Janeczko, Maria Konefał, Angelika Puzio, Patrycja Sudoł, Karolina Janeczko i Klaudia Koryga wzięły udział w Wojewódzkim Półfinale w Unihokeja, który odbył się w SP im. Henryka Sienkiewicza w Straszęcinie. Dziewczęta wywalczyły 7 miejsce. Ogromne brawa dla półfinalistek oraz dla pana Dariusza Wójtowicza za przygotowanie dziewcząt do zawodów !!!  GALERIA

  PÓŁFINAŁ - UNIHOKEJ
  dziewczęta klas IV - VI

  Dnia 5 grudnia 2018r. uczennice z klas IV-VI w składzie: Nikola Żak, Amelia Stadnik, Wiktoria Szewc, Oliwia Żak, Oliwia Skrzypacz i Aleksandra Gortych wzięły udział w Wojewódzkim Półfinale w Unihokeja, który odbył się w SP im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej. Dziewczęta walczyły bardzo dzielnie uzyskując 7 miejsce. Serdecznie gratulujemy półfinalistkom oraz panu Dariuszowi Wójtowiczowi za przygotowanie dziewcząt do zawodów.  GALERIA

  KONKURS Z CHEMI
  WYNIKI


  15 listopada 2018r. uczniowie z klasy ósmej Michał Barnaś i Paweł Barnaś brali udział w rejonowym etapie przedmiotowego konkursu z chemii zorganizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Obaj zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu 2019r.

  Chłopcom oraz pani Agnieszce Dec serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!

  GMINNE I POWIATOWE IGRZYSKA
  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W UNIHOKEJA


  Dnia 06.11.2018 r. w naszej szkole odbyły się zawody na szczeblu gminy i powiatu w unihokeju dziewcząt i chłopców.
  W Igrzyskach Dzieci (7 – 13 lat) wzięły udział trzy szkoły; Szkoła Podstawowa w Grębowie, Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim i Szkoła Podstawowa w Krawcach, które wystawiły 6 drużyn, łącznie 54 zawodników.
  W kategorii dziewcząt (kl. IV – VI) Pierwsze miejsce zajęła drużyna gospodarzy w składzie Nikola Żak, Dominika Szewc, Aleksandra Gortych, Oliwa Żak, Oliwa Skrzypacz, Wiktoria Szewc, Amelia Stadnik, która wygrała z SP Grębów 1:0, i SP Baranów Sandomierski 4:1.
  W kategorii chłopców (kl. IV –VI) Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze SP Baranów Sandomierski, Drugie miejsce SP Grębów i Trzecie miejsce SP Krawce.
  W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (14-16 lat) wzięły udział dwie szkoły, SP w Grębowie i SP w Krawcach, które wystawiły 4 drużyny – łącznie 30 uczniów.
  W kategorii dziewcząt (kl. VII –VIII) Pierwsze miejsce zajęła drużyna gospodarzy w składzie: Partycja Sudoł, Angelika Puzio, Milena Saja, Karolina Janeczko, Klaudia Koryga, Karolina Sączawa, Maria Konefał, Katarzyna Drozd, Katarzyna Janeczko, która pokonała 5:0 Szkołę Podstawowa w Grębowie.
  W kategorii chłopców (kl. VII –VIII) Pierwsze miejsce zajęła drużyna gospodarzy w składzie: Bartłomiej Saja, Leon Saja, Michał Barnaś, Paweł Barnaś, Konrad Kolano, Kamil Matyka, która pokonała 4:1 Szkole Podstawową w Grębowie.
  Trzy drużyny z naszej szkoły awansowały do zawodów na szczeblu wojewódzkim.

  Gratulujemy.


  GALERIA

  IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
  WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

  Tu podaj tekst alternatywny

  Szkoła Podstawowa w Krawcach przystąpiła do unikalnego projektu: IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników. Jego głównym celem jest promocja czytelnictwa. Czytanie książek to wspaniała, efektywna i na dodatek bezpłatna metoda rozwoju młodego człowieka, a chwile spędzane z dzieckiem na czytaniu czy dyskusji o treści książki znakomicie wpływają na relacje rodzinne. Wielka Liga Czytelników skierowana jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe: klasy od 1 do 4 oraz klasy od 5 do 8. Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielka Liga z Katowic, a Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie pełni funkcję Koordynatora Wojewódzkiego na Podkarpaciu. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Wielka Liga Czytelników to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: www.wielka-liga.pl. Rolę Koordynatora Powiatowego pełni Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu.

  WYNIKI
  SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
  UMIŁOWANA OJCZYZNA NASZA - POLSKA

  9 listopada obchodziliśmy IX Rocznicę Nadania Szkole Podstawowej w Krawcach Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Patron naszej szkoły jest dla nas autorytetem i przykładem prawdziwej miłości do Ojczyzny. Kardynał Stefan Wyszyński w każdej życiowej sytuacji za siłę przewodnią uważał cnotę miłości, często powtarzał:„Po Bogu nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi”. W bogatych dziejach narodu polskiego i tradycjach chrześcijańskich dostrzegał warunek owocnego tworzenia i budowania przyszłości naszej Ojczyzny. Osoba Prymasa Tysiąclecia, Jego życie i nauczanie jest dla całej społeczności szkolnej drogowskazem w poszukiwaniu ponadczasowych wartości jakimi są: miłość, prawda, odpowiedzialność, patriotyzm, rodzina, wolność i godność każdej osoby ludzkiej. Każdego roku w hołdzie dla Naszego Patrona organizowane są różne konkursy, mające na celu promowanie tych wszystkich cennych wartości, o których On nauczał i którymi żył. Pragniemy zachęcić dzieci i młodzież do bliższego poznania wielkiego dziedzictwa duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W tym roku, kiedy obchodzimy 100- LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI odbył się konkurs plastyczny pt. „Umiłowana Ojczyzna Nasza- Polska”. Zadaniem uczniów było przedstawienie artystycznej wizji przyszłej Polski zgodnej z duchem nauki Kardynała Wyszyńskiego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, powstało wiele ciekawych prac, przyznano liczne nagrody książkowe i wyróżnienia. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe książeczki. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców oraz nauczycieli. Dziękujemy serdecznie Rodzicom za wszelką pomoc oraz okazane wsparcie.


  Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kl. O- III oraz kl. IV-VIII.
  Wyniki konkursu:

  KATEGORIA I- KLASY O- III
  I. MIEJSCE- NATALIA DEC - KL. III
  II. MIEJSCE- MAJA KĘDZIA- KL. III
  III.MIEJSCE- LAURA MATYKA- KL. O
  WYRÓŻNIENIA:
 • MAJA JANECZKO- KL. I
 • ANTONINA BARNAŚ -KL. I
 • JULIA BURDZY- KL. III
 • JUSTYNA KUŁAGA -KL. III
 • ALEKSANDRA KĘDZIA -KL. O
 • LAURA SAJA –KL. O
 • WIKTOR MATYKA- KL. O
 • JAKUB JAROSZ- KL. O


 • KATEGORIA II-KLASY: IV-VIII
  I. MIEJSCE- LEONARDO SAJA-KL. VII
  II.MIEJSCE- KAROLINA JANECZKO-KL. VII
  III.MIEJSCE- NIKOLA ŻAK-KL. IV
  WYRÓŻNIENIA
 • MARIA KONEFAŁ-KL. VIII
 • KATARZYNA DROZD-KL. VIII
 • PATRYCJA SUDOŁ-KL. VII
 • AMELIA STADNIK-KL. VI
 • WIKTORIA SZEWC-KL. VI
 • Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
  SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
  UMIŁOWANA OJCZYZNA NASZA - POLSKA


  Jakiej Polski chciałby Prymas Stefan Wyszyński?
  Przedstaw artystyczną wizję przyszłej Polski
  zgodną z duchem nauki Kardynała


  Celem konkursu jest:
  • Zachęcenie dzieci i młodzieży do bliższego poznania bogatego dziedzictwa duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  • Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Patron Szkoły- Kardynał Stefan Wyszyński
  • Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
  • Poznanie historii swojego kraju oraz kształtowanie postaw patriotyzmu
  • Poszukiwanie ciekawych form przekazu artystycznego
  • Rozbudzenie kreatywności

  • REGULAMIN
   1. Konkurs adresowany jest do uczniów w nstp. kategoriach wiekowych:
    • klasy: 0 – III
    • klasy: IV – VIII
   2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie w wyznaczonym terminie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu. (Technika dowolna, format A4, A3)
   3. Praca nie może być powielana, kopiowana ani wcześniej publikowana i nagradzana.
   4. Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie w prawym dolnym rogu wg wzoru:
    • Imię i nazwisko autora
    • Klasa
    • Imię i nazwisko opiekuna
   5. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody uczestników konkursu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).
   6. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora
   7. Prace należy złożyć do 4 listopada 2018 roku w szkole
   8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 listopada 2018 podczas obchodów Święta Szkoły

   Zapraszamy do udziału w konkursie!

   Organizatorzy
   Katarzyna Piskur
   Maryla Wasielewska-Saja
   Anna Płoskoń
   Anna Mularz
   WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
   pod hasłem
   VI DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE"PO POLSKU O HISTORII"

   Dnia 9 października 2018r. o godz. 1300 w Szkole Podstawowej w Krawcach odbył się etap szkolny KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO pod hasłem VI DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE "PO POLSKU O HISTORII". Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII- VIII.

   W grupie młodszych uczniów dyktando pisało 4 osoby, a w grupie starszej- 10 osób. Spośród klas młodszych
   najwyższy wynik osiągnęła Wiktoria Szewc z klasy szóstej,
   II miejsce zajął Antoni Koryga z klasy piątej,
   III miejsce Tomasz Pelc również z klasy piątej.

   W starszej kategorii wiekowej wyniki w etapie szkolnym wyglądały następująco:
   I miejsce Karolina Sączawa z klasy ósmej,
   II miejsce Paweł Barnaś z klasy ósmej,
   III miejsce Konrad Kolano również z klasy ósmej.

   Koordynatorem Konkursu była pani Anna Płoskoń. Członkami Szkolnej Komisji Konkursowej były panie: Urszula Góraj-Nurzyńska, Anna Mularz oraz Monika Barnaś-Saja. Wszystkie panie serdecznie gratulują uczniom z najlepszymi wynikami, a pozostałym uczestnikom dziękują za udział w konkursie i świetną przy tym zabawę!!!
   GALERIA   KONKURS ORTOGRAFICZNY
   pod hasłem
   VI DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE"PO POLSKU O HISTORII"

   Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiła do Konkursu ortograficznego pod hasłem: VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”. Będzie ono odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII- VIII. Konkurs zostanie przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Uczniowie rywalizują w ramach swojego województwa Organizatorom bardzo zależy na tym, aby emocje, które będą towarzyszyły wszystkim zaangażowanym w Dyktando Niepodległościowe były swego rodzaju żywą lekcją patriotyzmu. Etap szkolny Konkursu odbywa się 9 października, a 7 listopada 2018 r. finał wojewódzki. Uroczyste podsumowania konkursu odbędą się od 14 do 22 listopada. Zapraszamy do lektury Regulaminu VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.


   REGULAMIN

   KONKURSY PRZEDMIOTOWE
   organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
   wroku szkolnym 2018/2019

   I Wstęp
   Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych:
   • wspieranie uzdolnień uczniów,
   • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
   • pobudzanie twórczego myślenia,
   • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
   • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
   • integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.
   II Postanowienia ogólne
   § 1.
   1. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
   2. W roku szkolnym 2018/2019 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych konkursy z języka polskiego,matematyki, biologii, fizyki, chemii, historii, języka angielskiego i języka niemieckiego.
   3. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
   4. W roku szkolnym 2018/2019 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu).


    1. § 2.
     1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
      1) I stopień – etap szkolny,
      2) II stopień – etap rejonowy,
      3) III stopień – etap wojewódzki.
     2. Terminy przeprowadzenia etapów szkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych :
      Języka polskiego 5 października 2018
      Matematyki 12 października 2018
      Biologia 2 października 2018
      Historii 3 października 2018
      Chemia 4 października 2018
      Fizyka 8 października 2018
      Geografia 1 października 2018
      Języka angielskiego 10 października 2018
      Język niemiecki 11 października 2018
     3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, których uczniowie biorą udział w konkursie, są współorganizatorami konkursu.
     4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.


  Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
  Wszystkie prawa zastrzeżone.