ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
„DZIEDZICTWO KULTUROWE W RECYKLINGOWEJ ODSŁONIE”

Konkurs trwa od 01.04 do 25.06.2021 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI w Tarnobrzegu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu ogłaszają Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny „Dziedzictwo kulturowe w recyklingowej odsłonie”. Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci przedszkolne, uczniowie wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega. Uczestnicy wykonują prace prezentujące wytwory kultury dawnych mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, wykorzystując do tego materiały odpadowe. Formy pracy (do wyboru): praca plastyczna lub multimedialna. Autorzy zwycięskich prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorzy szkolnego etapu: Urszula Góraj – Nurzyńska, Monika Barnaś Saja

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA
Tu podaj tekst alternatywny

REGULAMIN KONKURSU - ZIMA W OBIEKTYWIE
Konkurs plastyczny on-line
pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”

Organizatorem konkursu plastycznego on-line pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże” był Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie. Konkurs rozpoczął się 01.10. 2020 r. i trwał do 31.10.2020 r.
Konkurs był organizowany w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2C.
CELEM KONKURSU było upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu. Propagowanie wartości patriotycznych. Podtrzymanie więzi z Polską wśród dzieci i młodzieży polskiej mniejszości narodowej zamieszkujących tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie. Rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom i dorosłym zaprezentowania swojego talentu.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat Uczestnicy zgłaszali udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online na stronie https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy – załącznik nr 1. Prace mogły być wykonane dowolną płaską techniką (malarstwo, grafika, rysunek). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było wykonanie zdjęcia pracy konkursowej i przesłanie drogą elektroniczną – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online, Organizatorowi do 31.10.2020 r.
W naszej szkole udział wzięły dwie uczennice z klasy 8 : Wiktoria Szewc i Oliwia Skrzypacz.

Gratulujemy udziału!!!
Poniżej prace uczennic

Katarzyna Piskur

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyćCopyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.