KONKURS OGÓLNOPOLSKI "ORZEŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ"

Nasi uczniowie laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”
Jesteśmy niezwykle dumni i miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły z klas 1, 2 i 3 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” organizowanym przez Konkursy Delta.
Celem konkursu jest wspieranie uczniów we wszechstronnym rozwoju, inspirowanie ich do poszerzania wiedzy, zachęcanie do samodzielnego myślenia i pogłębiania swoich pasji.
Umożliwia też zaistnienie na arenie ogólnopolskiej oraz osiągnięcie wysokich wyników.
Jesteśmy niezwykle dumni z naszych uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca w rankingu ogólnopolskim.

Laura Saja – 7 miejsce
Alicja Mróz – 8 miejsce
Lena Jarosz 10 – miejsce
Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy laureata za udział w konkursie.
Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Urszula Janeczko.

GALERIA

Urszula Góraj-Nurzyńska
Urszula JaneczkoXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy.”


Maja Janeczko - Laureatką

Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Dnia 3 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy.” Po uroczystym wręczeniu nagród można było obejrzeć wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Maja Janeczko zajęła III miejsce w etapie wojewódzkim.
Serdecznie gratulujemy Mai wspaniałego sukcesu.

GALERIA

Urszula Góraj-Nurzyńska

KONKURS MIĘDZYSZKOLNY

1 maja 2022r. przeżywaliśmy 50-lecie parafii Wydrza, w związku z tym wydarzeniem został zorganizowany międzyszkolny konkurs plastyczny pt.,, Święty Józef Robotnik-Patron Naszej Parafii”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży mieszkających w Parafii Wydrza i uczących się w szkołach podstawowych leżących na terenie parafii. Organizatorami konkursu byli: Ks. Eugeniusz Różański, Maryla Wasielewska-Saja oraz p. Anna Górz ze ZSPiP w Wydrzy. W konkursie wzięło udział 88 dzieci ze SP im. Kard. S. Wyszyńskiego w Krawcach oraz z ZSPiP w Wydrzy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Ks. Proboszcza. Serdecznie gratulujemy dzieciom oraz młodzieży za udział w konkursie.

Maryla Wasielewska-Saja

Konkurs plastyczny
„MARZANNA ZIMOWA PANNA”

W marcu 2022r. Julia Saja z Oddziału Przedszkolnego wzięła udział w konkursie plastycznym "Marzanna Zimowa Panna" organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne Językowe Kropeczki. Za uczestnictwo otrzymała dyplom oraz drobny upominek.GALERIA

Monika Jodłowska

XLV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 31 marca 2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyły się eliminacje gminne – Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem turnieju byli: Wójt Gminy Grębów oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Głównym celem turnieju jest promocja przepisów pożarowych, historii, tradycji oraz sprzętu straży pożarnej.


W turnieju wzięli udział również uczniowie naszej szkoły. W poszczególnych grupach wiekowych:
I grupa wiekowa uczniowie klas I-IV
Laura Saja
Nikoa Skrzypacz
Stanisław Dec
II grupa wiekowa uczniowie klas V – VIII
Jagoda Dul
Nikola Żak
Dominika Szewc

Uczennica Nikola Żak zajęła 4 miejsce w grupie starszej. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Opiekunem uczestników turnieju była pani Barbara Chmiel.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GALERIA

Barbara Chmiel


KONKURS PROFILAKTYCZNY O TEMATYCE PROZDROWOTNEJ - rozstrzygnięcie

W styczniu 2022r. w naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny o tematyce prozdrowotnej : „ Zdrowie to mój skarb” i „ Wolni od uzależnień” w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego. Wcześniej we wszystkich klasach wychowawcy na godzinach z wychowawcą przeprowadzili pogadanki w klasach na temat szkodliwości używek. Jest to nieodzowny element w edukacji naszych dzieci, gdyż wychodzimy z założenia, że profilaktyka jest najważniejszym elementem w wychowywaniu dzieci.
Cele konkursu było:

 1. Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci.
 2. Pokazanie rówieśnikom czym jest „zdrowe życie” i na co warto zwrócić uwagę, aby być zdrowym i żyć zdrowo.
 3. Uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie wypełnienie czasu wolnego, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyki.
 4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
 5. Wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji, wrażliwość na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka.
 6. 6. Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek.
 7. Podniesienie świadomości dzieci na temat negatywnych skutków wynikających z używania nikotyny, alkoholu, napojów energetyzujących, dopalaczy i narkotyków.
 8. Rozwijanie i kształtowanie u uczniów świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.
 9. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
Łącznie do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac. Uczniowie wykonali piękne plakaty, które następnie zostały zaprezentowane na wystawie na szkolnym korytarzu. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Rozdanie nagród nastąpiło w 25 stycznia 2022r..

„Zdrowie to skarb”
I miejsce
Oskar Cichoń -klasa 0
Lena Dziubińska- klasa I
Emilia Chmiel – klasa 0
Alicja Mróz – klasa I
Lena Jarosz – klasa 0
Mikołaj Wilk – klasa 0
Amelia Duda – klasa II
Laura Saja – klasa III

„Wolni od uzależnień”
I miejsce
Maja Janeczko – klasa IV
Antonina Barnaś – klasa IV
Nikola Skrzypacz – klasa IV
Marta Matyka – klasa VII
II miejsce
Dawid Koryga – klasa VIII
Patryk Kieparda – klasa VIII
Konrad Prytek – klasa VIII
Tomasz Pelc – klasa VIII
Oktawian Kotwica – klasa VIII
Antoni Koryga- klasa VIII
III miejsce
Gabriela Prytek – klasa IV
Oliwier Pasek – klasa IV
Bartek Szewc- klasa IV
Patryk Duda – klasa V
Natalia Dec -klasa VI
Julia Burdzy -klasa VI

GALERIA

Anna Mularz
Katarzyna Piskur


Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
„BEZPIECZNE WAKACJE”

Tematyka wojewódzkiego konkursu prac plastycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje 2021" związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć mody człowiek w czasie letniego wypoczynku. Organizatorem konkursu była Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, natomiast współorganizatorem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkurs jest jedną z form popularyzowania bezpiecznego zachowania. Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Nasi uczniowie od klas 1-8 wzięli udział w tym konkursie w licznie 28 uczestników.

Monika Barnaś-Saja

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„ ŚWIĘTY MIKOŁAJ W OCZACH DZIECI ”

Konkurs ten był organizowany w Lublinie w dwóch kategoriach wiekowych i przeznaczony dla uczniów klas 1-3 i 4-8.Uczestnicy konkursu mieli wykonać prace plastyczną, dowolną techniką, której tematem była postać Św. Mikołaja. Celami konkursy było pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności Św. Mikołaja- biskupa Miry, rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy. Uczniowie naszej szkoły w liczbie 24 od klas 1-8 wzięli aktywny udział, wykonując przepiękne pracę plastyczne pod opieką pani Moniki Barnaś –Saja.

Monika Barnaś-Saja

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny mający na celu zainteresowanie dzieci ,młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją I życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Uczestnicy konkursu mogli stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. kulturalnej, historycznej, wychowawczej prewencyjnej np. działania związane z przeciwdziałaniem czy zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, jak również ratownictwo specjalistyczne, akcje ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia, szkolenia, zawody, koncerty itp. Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe wojewódzkie I finał centralny.Finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2022 roku .W konkursie wzięło udział 27 uczniów.

Monika Barnaś-Saja
KONKURS PROFILAKTYCZNY O TEMATYCE PROZDROWOTNEJ

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 0 -VIII do udziału w konkursie o temetyce profilaktycznej,którego celem jest: zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które zaspokajają potrzeby rozwojowe dziec, pokazanie rówieśnikom czym jest „zdrowe życie” i na co warto zwrócić uwagę, aby być zdrowym i żyć zdrowo, uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie wypełnienie czasu wolnego, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyk, rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej, wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji, wrażliwość na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka, podniesienie świadomości dzieci na temat negatywnych skutków wynikających z używania nikotyny, alkoholu, napojów energetyzujących, dopalaczy i narkotyków, rozwijanie i kształtowanie u uczniów świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Prace konkursowe będą ocenianie w dwóch kategoriach:

I kategoria - uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas I-III i oddziału zerowego. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną promującą zdrowy styl życia pt. „Zdrowie to mój skarb”.
II kategoria - uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas IV - VIII. Uczestnicy wykonują plakat o tematyce prozdrowotnej pt. „Wolni od uzależnień.”

Uczestnicy powinni mieć pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów o zgodzie na udział w konkursie oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub 2).
Prace należy dostarczyć do szkoły do 17.12.2021r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Organizatorzy konkursu mgr Teresa Pasek mgr Urszula Janeczko mgr Anna Mularz mgr Katarzyna Piskur mgr Barbara Chmiel mgr Natalia Kucper
 • REGULAMIN KONKURSU + ZAŁĄCZNIKI
 • "JESIEN W OBIEKTYWIE"- rozstrzygnięcie

  Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny pt. „Jesień w obiektywie” został rozstrzygnięty! W konkursie udział wzięło 8 uczniów naszej szkoły. Wszystkie nagrodzone zdjęcia można obejrzeć w galerii poniżej. Konkurs miał na celu zachęcić do rozwijania zainteresowania fotografią, jako jedną z form spędzania czasu wolnego. Fotografia ma zdolność angażowania, inspirowania oraz wzbudzania emocji u odbiorców. W każdym zdjęciu, które otrzymaliśmy kryje się nutka pasji i na pewno wiąże się z nimi wiele miłych, jesiennych wspomnień. Po długich naradach jury konkursowe wybrało zwycięskie fotografie przyznając nagrody i wyróżnienia.

  I miejsce Nikola Żak kl. 7
  II miejsce Julia Burdzy kl. 6
  III miejsce Antoni Koryga kl.8


  Wyróżnienia:
  Maja Janeczko kl. 4
  Natalia Dec kl. 6
  Antonina Barnaś kl. 4
  Patryk Kieparda kl. 8
  Dominika Szewc kl. 7


  Organizatorem konkursu była p. Ula Góraj - Nurzyńska


  GALERIA

  KONKURS PLASTYCZNY "LAURKA DLA PATRONA SZKOŁY " - rozstrzygnięcie

  Na konkurs wpłynęło 9 prac plastycznych wykonanych przez dzieci samodzielnie. Wszystkie prace były piękne, oryginalne i związane z tematem. Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość. Podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli za zaangażowanie i współpracę. Decyzją jury wszystkie prace zostały nagrodzone.

  I miejsce – Nikola Skrzypacz kl. 4
  II miejsce – Nikola Żak kl. 7
  III miejsce – Maja Janeczko kl. 4


  Wyróżnienia:
  Roksana Dec kl.2
  Kornelia Jarosz kl.2
  Amelia Duda kl.2
  Wiktor Matyka kl. 2
  Aleksandra Kędzia kl. 2
  Laura Saja kl. 3

  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

  Konkurs organizowały panie: Maryla Wasielewska – Saja, Katarzyna Piskur i Urszula Góraj – Nurzyńska.

  PRACE KONKURSOWE
  LAURKA DLA PATRONA SZKOŁY  Tu podaj tekst alternatywny

  M.W.S

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
  „KOLORY JESIENI WOBIEKTYWIE”


  Tu podaj tekst alternatywny  REGULAMIN KONKURSU
  Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
  Wszystkie prawa zastrzeżone.