"Przedszkole"


Dzień dobry.
Tematem nadchodzącego tygodnia będzie „Wiosna w wiejskiej zagrodzie". Zachęcajmy dzieci do obserwacji i poprawnego nazywania zwierząt domowych.
Pozdrawiam serdecznie.
Wiosna na wsi
Piosenka "Na naszym podwórku"

"BIBLIOTEKA"


BIBLIOTEKA

"EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA"


Ed.muzyczna, klasa 0,1,2,3.

Ed.plastyczna, klasa 0,1,2,3.
Kl. O

Kl. I

Kl. II
Lekcje z dnia 15.04 (środa)
Lekcje z dnia 16.04 (czwartek)
Lekcje z dnia 17.04 (piątek)

Kl. III
Lekcje z dnia 15.04 (środa)
Lekcje z dnia 16.04 (czwartek)
Lekcje z dnia 17.04 (piątek)

"JĘZYK ANGIELSKI"

Oddział Przedszkolny + 0
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04
Kl. I
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04

Kl. II
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04

Kl. III
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04

Kl. IV
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04

Kl. V
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04

Kl. VI
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04
Nagranie
test unit 5

Kl.VII
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04
mp3

Kl.VIII
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04
grammar short test_unit

"JĘZYK POLSKI"

Kl.IV
11. Przeczytaj baśń Oskara Kolberga „O szewczyku” (podręcznik, s. 232-234). Zapisz w zeszycie, jakie przesłanie płynie z utworu.
12. Lekcja online (16.04, godz. 10:00, komunikator Skype).
Zapoznaj się z tekstem „Baśń o królu Dardanelu” (podręcznik, 235-237). Wymyśl dalszy ciąg przygód króla i zapisz go w zeszycie.
13. Przypomnij sobie, jak napisać zaproszenie (podręcznik, s. 209-210). Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3., s. 210. Zdjęcia wszystkich zadań prześlij na mojego e-maila.

Kl.V

12. Zapoznaj się z informacjami, jak należy opisać krajobraz (podręcznik, s. 170-171). Następnie, wykorzystując podane wskazówki i zwroty, opisz w zeszycie dowolny wiosenny krajobraz.
13. Lekcja online (16.04, godz. 09:30, komunikator Skype).
Przeczytaj utwór Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny”. Następnie wydrukuj, wytnij i wklej notatkę do zeszytu przesłaną po lekcji online. Jeżeli nie posiadasz drukarki, przepisz otrzymany tekst.
14. Zapoznaj się z tekstem „Przysłowiowa Polska” M. Jarco (podręcznik, s. 186). Wyjaśnij w zeszycie, czym jest przysłowie. Wykonaj ćwiczenie 3., s. 187.
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

Kl.VI

11. Zapoznaj się z notatką na temat mitologicznego bohatera Odysa oraz utworem L. Staffa „Odys” (podręcznik, s. 264-265). Wyjaśnij w zeszycie, w jaki sposób wiersz L. Staffa nawiązuje do losów mitologicznego bohatera.
12. Lekcja online (16.04, godz. 10:30, komunikator Skype).
Przeczytaj tekst B. Mulla „Baśniobór” (podręcznik, s. 272-274). Następnie zapisz w zeszycie, jak wyglądałoby codzienne życie w świecie, w którym nie ma żadnych zasad.
13. Zapoznaj się z utworem S. Sojki „Tolerancja” (podręcznik, s. 276). Wykonaj polecenia:
• Zapisz w zeszycie ćwiczenie 3., s. 276.
• Wysłuchaj piosenki Stanisława Sojki („Tolerancja”) . Napisz, co sądzisz o nagraniu. Wysłuchaj piosenki Stanisława Sojki
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

Kl.VII
11. Przeczytaj tekst „Między słowami a charakterem” K. Kłosińskiej (podręcznik, s. 149). Przeanalizuj zadania do utworu. Następnie napisz w zeszycie charakterystykę wybranego bohatera literackiego, o którym można powiedzieć, że jest człowiekiem z charakterem.
12. Lekcja online (16.04, godz. 11:00, komunikator Skype).
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi imiesłowów (podręcznik, s. 142). Wykonaj zadania interaktywne: imiesłowy
13. Zapoznaj się z zasadami pisowni nie z imiesłowami (podręcznik, s. 145). Zapisz zasady w zeszycie. Następnie wykonaj ćwiczenie 4., s. 146.

Kl.VIII
11. Przypomnij sobie tekst satyry I. Krasickiego „Żona modna” (satyra)
Zapoznaj się z otrzymanymi materiałami powtórzeniowymi dotyczącymi „Żony modnej”. Następnie wykonaj polecenia:
• Porównaj kobietę współczesną z żoną modną z satyry Krasickiego. Swoje wnioski i spostrzeżenia zapisz w zeszycie.
• Napisz krótki list do koleżanki w imieniu żony modnej. Opisz w nim swój związek z Piotrem i wasze późniejsze małżeństwo.
12. Lekcja online (16.04, godz. 11:30, komunikator Skype).
Zapoznaj się z otrzymanymi materiałami powtórzeniowymi dotyczącymi „Zemsty” A. Fredry.
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

"HISTORIA"Klasa IV:

Klasa V:
Lekcja z dnia 17.04

Klasa VI:
Lekcje z dnia 15.04 i 17.04

Klasa VII:
Lekcja z dnia 16.04

Klasa VIII:
Lekcja z dnia 16.04

"INFORMATYKA"

Klasa IV:
Proszę się zapoznać z treścią rozdziału 5.2 podręcznika - strona 100 - 106. Następnie wykonaj ćwiczenie nr 1, 2 3 i prześlij je do mnie na adres spkrawce@gmail.com, pamiętając o podaniu w temacie swojego imienia, nazwiska oraz klasy.
W dalszym ciągu oczekuję na przesłanie ostatniego zadania.

Klasa V:


Zapoznaj się z treścią rozdziału 3.3 podręcznika na stronach 80 - 86 a następnie wykonaj ćwiczenie nr 3 i prześlij je do mnie na adres spkrawce@gmail.com, pamiętając o podaniu w temacie swojego imienia, nazwiska oraz klasy.

Klasa VI: Klasa VI: Dziś rozpoczniemy przygodę z tworzeniem grafiki. A w zabawie tej towarzyszyć nam będzie program GIMP - darmowy edytor grafiki. Kto nie ma go na swym komputerze może go pobrać stąd:
https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/v2.10/windows/gimp-2.10.18-setup-2.exe Wystarczy kliknąć myszką w link a program automatycznie pobierze się na Wasz dysk. Interfejs programu poznacie z Waszego podręcznika - rozdział 4.1 strona 96.
Jako zadanie do wykonania bardzo proszę o zrobienie rysunku przedstawiającego Wasz widok z okna a następnie przyślijcie go do mnie na adres spkrawce@gmail.com, pamiętając o podaniu w temacie swojego imienia, nazwiska oraz klasy.
W dalszym ciągu oczekuję na przesłanie ostatniego zadania.

Klasa VII:
Przeczytaj treść rozdziału 5.1 podręcznika na stronach 174 - 182 - wykonaj wszystkie ćwiczenia w nim zawarte, a następnie wykonaj zadania 1, 2 oraz 7 ze strony 182-183. Zrobione zadania prześlij do mnie na adres spkrawce@gmail.com, pamiętając o podaniu w temacie swojego imienia, nazwiska oraz klasy.
W dalszym ciągu oczekuję na przesłanie ostatniego zadania.

Klasa VIII:
Ostatnio zapoznaliście się z funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel. Dziś pora na kilka zadań do wykonania. Przeczytaj treść rozdziału 2.2 podręcznika na stronach 118 - 131. Wykonaj zadania: 2, 4 oraz 5 ze strony 130. Zrobione zadania prześlij do mnie na adres spkrawce@gmail.com, pamiętając o podaniu w temacie swojego imienia, nazwiska oraz klasy.
W dalszym ciągu oczekuję na przesłanie ostatniego zadania.

"MATEMAYKA"Kl. IV:
Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.
https://www.youtube.com/watch?v=RROWycx2pIU
Podręcznik – poziomy A-D. Lekcja Skype 11.50
Zadanie domowe – zeszyt ćwiczeń str. 118

Kl. V:
Lekcja online (15.04, godz. 10:00, komunikator Skype)- Średnia arytmetyczna .
Lekcje z dnia 15.04 i 16.04
Lekcja online (17.04 godz. 10:00, komunikator Skype)- Praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych.
Lekcja z dnia 17.04

Kl. VI:
Lekcja z dnia 16.04
Lekcja online (16.04, godz. 10:00, komunikator Skype)- Obliczanie pól powierzchni brył przy wykorzystaniu statek.

Kl. VII:
Lekcje z dnia 15.04
Lekcja online (16.04, godz. 12:00, komunikator Skype)- Twierdzenie Pitagorasa- wprowadzenie.

Kl. VIII:
Lekcja online (15.04, godz. 9:00, komunikator Skype)- Sposoby rozwiazywania zadań - rysunek i obliczenia .
Lekcje z dnia 15.04 i 16.04
Lekcja online (16.04, godz. 9:00, komunikator Skype)- Sposoby rozwiazywania zadań - tabela i proste równanie .

ZAJĘCIA DODATKOWE- "SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM"
17.04 Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi, przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich - zadania
17.04 Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi, przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich - rozwiązania

"PRZYRODA I BIOLOGIA"

Kl.IV
15.04 - Utrwalamy i poszerzamy naszą wiedzę na temat –wody na powierzchni ziemskiej

Kl.V
16.04 - Rośliny okrytonasienne –utrwalenie wiadomości i poszerzenie wiedzy.

Kl.VI
Lekcja z dnia 20.04

Kl.VII
16.04 - Radzimy sobie zez stresem.

Kl.VIII
Lekcja z dnia 16.04

"CHEMIA"

Klasa VII

Klasa VIII

"GEOGRAFIA"

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII
Lekcja z dnia 15.04

Klasa VIII
Lekcja z dnia 15.04

"MUZYKA I PLASTYKA "Klasa IV
Plastyka
Temat: W pracowni artysty – malarskie techniki plastyczne
Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać dziedziny sztuk plastycznych – malarstwo, charakteryzować język tej dziedziny, rozróżniać sposoby i style wypowiedzi w jej obrębie.
Lekcja z e-podręcznika
Materiał dodatkowy 1
Materiał dodatkowy 2

Klasa V
Plastyka
Temat: Muzyczne inspiracje. Tworzymy ilustracje do utworów muzycznych
Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wybranych artystów inspirujących się muzyką podczas tworzenia kompozycji malarskich oraz rozpoznawać przykłady ich dzieł.
Lekcja z e-podręcznika
Materiał dodatkowy

Klasa VI

Plastyka
Temat: Nowe media. Sztuka multimedialna
Na tej lekcji nauczę się rozróżniać określone dyscypliny w sztukach plastycznych, fotografice, filmie i przekazach medialnych (telewizja, internet).
Lekcja z e-podręcznika
Materiał dodatkowy
Muzyka
Temat: Ptaki w muzyce
• Na tej lekcji poznam znaczenie muzyki programowej i ilustracyjnej oraz zapoznam się z utworami z XVIII-XIX w. naśladującymi zjawiska pozamuzyczne.
Materiał do zajęć
Materiał dodatkowy

Klasa VII

"WOS"

Klasa VIII

"JĘZYK NIEMIECKI"

Klasa VII
Lekcja z dnia 16.04

Klasa VIII
Lekcja z dnia 16.04

"EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA""LOGOPEDIA"

Zajęcia z logopedii dla przedszkola i zerówki
Ćwicenia kształcące słuch
Zajęcia z logopedii dla uczniów klasy IV i V
Pisownia nie z różnymi częściami mowy

"RELIGIA"Klasa 0 - VIII
Drodzy Uczniowie zostały dodane kolejne materiały dla Was z religii.
Zapraszam serdecznie pod adres linku: Katecheza wirtualna

"WYCHOWANIE FIZYCZNE"Klasa IV
Poznajemy zasady higieny stroju sportowego
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa V
Uczymy się zasad hartowania organizmu
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa VI
Doskonalimy formy aktywności fizycznej, które służą hartowaniu
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa VII
Doskonalimy formy aktywności fizycznej, które służą hartowaniu
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa VIII
Doskonalimy ćwiczenia korygujące postawę ciała
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.


"WDŻ"

Bardzo proszę uczniów klasy VI, VII, VIII aby w ramach lekcji WDŻ oglądali serial „Cudowne lata” w którym poznajemy rodzinę Arnoldów, typową amerykańską rodzinę z lat sześćdziesiątych. Przez kilka lat towarzyszymy dorastającemu Kevinowi. Razem z nim przeżywamy porażki i cieszymy się z jego zwycięstw. I tych w szkole, i tych w życiu prywatnym - dotyczących przyjaźni z Paulem i miłości do Winnie. Obserwujemy jak chłopak dojrzewa - fizycznie i psychicznie - jak zmienia się w nim podejście do życia.
https://www.youtube.com/watch?v=0X0duIlEjbQ

"REWALIDACJA"


Zajęcia rewalidacyjne odbywają się poprzez kontakt telefoniczny i pocztą elektroniczną z uczniem i rodzicami.

"Rewalidacja i nauczanie wspomagające w kl VI"

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniem oraz nauczanie wspomagające w kl. VI odbywa się zgodnie z programem za pomocą wszelkich dostępnych metod e - e-learning.

"Nauczanie wspomagające w klasie V"


Nauczanie wspomagające odbywa się poprzez stały kontakt z rodzicami uczennicy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. drogą telefoniczną, sms, za pomocą aplikacji Messenger oraz przy użyciu platformy edukacyjnej epodreczniki.pl

"ŚWIETLICA"


Witam serdecznie wszystkich uczniów uczęszczających na świetlicę!
W związku z zaistniałą sytuacją nie możemy się spotykać na świetlicy szkolnej, rozwijać i uczyć poprzez gry i zabawę. Zachęcam do wspólnych gier planszowych, rozwijających zabaw i prac plastycznych w gronie rodziny. Kieruję do Was kilka słów: czy wszyscy są zdrowi, jak przebiega proces domowego nauczania, jak ciekawie spędzacie czas, czy często wspominacie zajęcia świetlicowe.
Chciałabym poinformować, ze jeżeli ktoś z Was ma potrzebę podzielenia się poczynionymi postępami czy jakimś nowatorskim pomysłem lub zwyczajnie jest zainteresowany utrzymywaniem kontaktu, to jestem do Waszej dyspozycji po adresem mailowym: monika.b.saja@gmail.com.
Pozdrawiam Was i Wasze rodziny!
Trzymajcie się ciepło i zdrowo!
Wasza pani ze świetlicy
Monika Barnaś-Saja

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.