Nauczanie na odległość

"ZDALNE LEKCJE"


Zdalne lekcje

"LEKCJE Z TVP"


Lekcje z TVP


"EGZAMIN ÓSMOKLASISTY"

Egzaminy ósmoklasisty-informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami

Egzaminy ósmoklasisty- przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

Egzaminy ósmoklasisty-arkusze egzaminacyjne z 2019 r


"Przedszkole"


Drodzy Rodzice

Witam
Przesyłam opracowane tematy z wychowania przedszkolnego na bieżący tydzień:
Prognoza pogody
Obrazy pogody – praca z obrazkiem
Zagadki przyrodnicze
Przysłowia o pogodzie
Latawiec – praca konstrukcyjna, wykonanie latawca.
W załączniku szczegółowy opis wykonywania kolejnych zadań przeznaczonych na każdy dzień.
Pozdrawiam i życzę miłej pracy. Powodzenia!!!
Tematy do zdalnego nauczania

30.03-03.04

Szanowni Rodzice!
W okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu, na naszej stronie internetowej zamieszczam nowe propozycje zadań do wykonania z dziećmi w domu.
Życzę wszystkim dużo, zdrowia i przyjemnej zabawy.
Materiały do zdalnej nauki
PRACE Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 01.04

06.04-10.04

Tydzień wielkanocny 06.04-08.04
Tydzień wielkanocny 09.04-10.04

"EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA"


Ed.muzyczna, klasa 0,1,2,3.

Temat zajęć:
"Maszeruje wiosna"
Poznanie ludowych tradycji witania wiosny i nauka piosenki "Gaiczek zielony"
Ćwiczenia, str.63-65.
CD-1,nr 26.

30.03-03.04

Wysłuchanie piosenki: "Kocham świat"
Ćwiczenia oddechowe: Spróbujcie naśladować głos kukułki. Jakie dźwięki śpiewa ptak: dwa takie same czy różne?
Posłuchajcie muzyki. Kiedy usłyszycie głos kukułki, włączcie się i "kukajcie" razem z nią.

06.04-08.04


Posłuchaj utworu pt." Taniec kurcząt w skorupkach". Przedstaw ruchem to, co wyobrażasz sobie, słuchając muzyki.

Ed.plastyczna, klasa 0,1,2,3.

Wykonamy przebiśniega. Potrzebne będą:
-kartka z bloku technicznego,
-zielona pianka,
-3 małe plastikowe łyżeczki,
-nożyczki,
-zielona plastelina,
-mocny klej lub klej na gorąco.
Z zielonej pianki należy wyciąć łodygę oraz listki. Łyżeczki przeciąć tak aby zostały nam same główki. Tak przygotowane elementy przyklejamy klejem do tektury, na styku łodygi z kielichem dodajemy kawałek plasteliny i przebiśnieg gotowy.

06.04-08.04


Poszukaj w internecie i porównaj wycinanki łowicką i kurpiowską. Powiedz, czym się różnią, a w czym są podobne.
Wykonaj wycinankę z papieru kolorowego według własnego pomysłu.

Kl. O

Temat zajęć na środę.
"Zwierzęta z dżungli i sawanny". - Młody nosorożec.
Ćwiczenia, str.9-15.
Dodatkowo- pisanie liter i cyfer.
Temat zajęć na czwartek.
"Żyrafy i lwy"
Ćwiczenia, str.16-20.
Temat zajęć na piątek.
"Pan lew"
Ćwiczenia, str.21-24.

30.03-03.04

Poniedziałek-30.03.2020r.
Temat:" Zwierzęta w zoo"
Ćwiczenia poranne- zestaw nr 25.
Oglądanie obrazków młodych zwierząt- karta F.
Karta pracy, cz.3, s.31,32,33,34.
Wtorek - 31.03.2020 r.
Temat: Kto to jest Ktosiek?
Książka, str.48-51
Karty pracy, cz.2, str.34-37.
Środa - 01.04.2020 r.
Wiosenne przebudzenie- rozmowa o ptasich gniazdach, składaniu w nich jaj i wysiadywaniu piskląt.
Zabawa badawcza: Co jajko ma w środku?
Oglądanie jajka, potrząsanie nim, rozbijanie go.
Poznanie budowy jajka.(Białko, żółtko, skorupka).
Czwartek - 02.04.2020 r.
Temat zajęć "Zające"
Płyta CD- piosenka "Zające"
Karty pracy, cz.2, str.40-43.
Powodzenia i pozdrawiam! Na piątek nie przesyłam materiału ponieważ są rekolekcje wielkopostne.

06.04-08.04

Poniedziałek- 06.04.2020 r.
Temat lekcji: Pożyteczne zwierzęta.
Karty pracy, cz.3, str.41,42,43.
Worek- 07.04.2020 r.
Temat dnia: W marcu jak w garncu.
Książka str.52-53
Karty pracy, cz.2, str.40-43
Płyta CD -piosenka- "Marcowi przyjaciele".

Kl. I

16.03-20.03

Matematyka-plus

23.03-27.03

Środa 25.03
Ed.polonistyczna.
Podręcznik, str.20
Przeczytaj dwa razy tekst.
Do zeszytu zapisać informację; Co to jest obietnica?
Obietnica to zapewnienie zrobienia, załatwienia lub dania komuś czegoś.
Podręcznik, str.21, zad.2-do zeszytu.
Ed. matematyczna.
Ćw., str.30, zad.1,2,3.
Elementarz odkrywców: Bezpieczna i zdrowa droga rowerowa.
Zad.1,2,3,4.
Czwartek- 26.03
Ed. polonistyczna.
Podręcznik, str.22-przeczytaj tekst dwa razy. Wyrazy umieszczone po lewej stronie przeczytaj, przesylabuj i przegłoskuj na głos.
Ćw.- cała strona 15.
Ed. matematyczna.
Ćw., str.31, zad.1,2,3.
Zad. dodatkowe.
Książeczka- Laboratorium przyrody.
Na czym polega praca leśniczego Bartka?
Str.2.
Piatek 27.03.
Ed.polonistyczna.
Podr.,str.23.
Przeczytaj tekst dwa razy. Wyrazy umieszczone po prawej stronie podręcznika przeczytaj, przesylabuj i przegłoskuj dwa na głos.
Ćw. str.16.
Ed. matematyczna.
Ćw.str.32, zad.1,2,3.
Zaj. komputerowe.
Koła i prostokąty- rysujemy figury.
Str.24-25, zad.3.

30.03-03.04

Poniedziałek-30.03.2020r.
Ed.polonistyczna:
Elementarz, str.24-25-przeczytaj dwa razy czytankę.
Ćw., str.16-17.
Ed.matematyczna, str.33-34-ćw., zad.1,2,3,4,5.
El.odkrywców, str.52-53, zad.1,2,3.
Wtorek - 31.03.2020 r.
Ed.polonistyczna:
Podręcznik, str.26-27-przeczytaj czytankę dwa razy. Następnie przesylabuj i przegłoskuj wyrazy po lewej stronie czytanki.
Ćw., str.18,19,20.
Zeszyt do kaligrafii-literkę-ą.
Ed. matematyczna:
Podręcznik, str.27- przepisać zadania do zeszytu i napisać rozwiązania.
Środa - 01.04.2020 r.
Ed. matematyczna
Podręcznik, str.19-"Pomyślę i rozwiążę", zad.1,2,3,4,5-do zeszytu.
Czwartek - 02.04.2020 r.
Ed. polonistyczna:
Podr., str.28- Rośliny lecznicze, str.29- Kto podaje lekarstwa?- przeczytać tekst dwa razy.
Ćw., str.21-22.
Ed. matematyczna:
Podr., str.10- Pomyślę i rozwiążę, zad.1,2,3,4,5.
Podr., str.11- Zgadywanka-gra.
Ed. przyrodnicza:
Laboratorium przyrody- str.3- W odwiedzinach u króla puszczy- żubra.
Powodzenia i pozdrawiam! Na piątek nie przesyłam materiału ponieważ są rekolekcje wielkopostne.

06.04-08.04

Poniedziałek- 06.04.2020 r.
Ed. polonistyczna:
Podr., str.30-31- przeczytaj tekst dwa razy, następnie przegłoskuj i przesylabuj słowa napisane po lewej stronie podręcznika.
Ćw. str.23-24.
Zeszyt do kaligrafii- literka-ę, sz.
Ed matematyczna:
Pod., str.28- do zeszytu zad. 4.
Ćw., str. 35, zad. 1,2,3,4.
Worek- 07.04.2020 r.
Ed. polonistyczna:
Podr., str.32-33- obejrzyj zdjęcia i odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod zdjęciami.
Ćw. str.25-26
Zeszyt do kaligrafii- literka cz.
Ed. matematyczna:
Ćw., str.36-37
Ed. przyrodnicza:
Opowieści leśniczego Bartka o leśnych zwierzętach- Laboratorium przyrody- str.4-5.
Środa - 08.04. 2020 r.
Ed. polonistyczna:
Podr., str.34- przeczytaj tekst dwa razy, następnie przepisz wyrazy z samym "h", "H" do zeszytu. Przegłoskuj i przesylabuj wyrazy z lewej strony książki.
Ćw., str.27-28.

Kl. II

16.03-20.03

Witam!
Przesyłam zakres materiału do przerobienia w czwartek i piątek dla klasy II.
Proszę o wykonanie następujących zadań w ćwiczeniach do edukacji polonistycznej:
zad 4,5 str.37,
zad. 1, 2, 3, 4, 5 str.39,
zad. 8,9 str.40 oraz proszę przeczytać teksty w czytance związane z tematem. W zeszytach numerować tylko zadania bez lekcji i tematu. Bardzo proszę również o przeczytanie na środę " Calineczki" ( pełna wersja).
Edukacja matematyczna:
ad.4, 5, 6 str. 26
zad.1, 2 ,3, 4 str. 27
zad 5, 6, 7, 8 str. 28.
W załączniku umieszczam dla chętnych dodatkowe zadania z matematyki.
Pozdrawiam!
Matematyka-plus

23.03-27.03

Lekcje z poniedzłku 23.03
Lekcje od 24.03 do 27.03

30.03-03.04

Lekcje od 31.03 do 03.04
Matematyka - sprawdzian

06.03-08.04

Lekcje 07.04 - 08.04
Kl. III

16.03-20.03

Witam!
Przesyłam zakres materiału do wykonania w czwartek i piątek dla klasy III
edukacja polonistyczna - ćwiczenia:
zad. 3,4 str. 42
Zapisać w zeszycie i zapamiętać informację z ramki ( bez pisania lekcji i tematu).
zad. 1,2 str. 43
zad.3,4 str. 44
zad.5 str. 45 oraz Sprawdzam siebie na kolejnej stronie.
Edukacja matematyczna- ćwiczenia:
zad. 1,2,3,4 str.24
zad.5,6,7 str.25
zad.1,2,3 str.26
oraz wykonać w zeszycie wg. wzoru działania: 3x12, 5x14, 7x13, 9x11, 4x16, 5x12, 4x17, 3x19, 4x22, 4x25, 3x33, 3x29
Dla chętnych w załączniku przesyłam dodatkowe zadania matematyczne.
Powodzenia! Pozdrawiam!
Matematyka-plus

23.03-27.03

Lekcje z poniedzałku 23.03
Lekcje z wtorku 24.03
Lekcje od 25.03 do 27.03

30.03-03.04

Lekcje od 31.03 do 03.04
Matematyka - kartkówka

06.03-08.04

Lekcje 07.04 - 08.04

"JĘZYK ANGIELSKI"

Oddział Przedszkolny

30.03-03.04

mp4
Kl. 0+I

16.03-20.03

Hello

23.03-27.03

Przesyłam zakres materiału z języka angielskiego dla oddziału przedszkolnego, klasy 0 i I, który należy przerobić w bieżącym tygodniu.
Lekcja I: Przypomnienie nazw kolorów (po kliknięciu w link nauczycie się wymowy i pisowni nazw kolorów.
Lekcja II: Przybory szkolne (po kliknięciu w link razem z lektorem nauczycie się poprawnie wymawiać nazw przybowrów szkolnych).
Lekcja III: Nazwy zwierząt (po kliknięciu w link nauczycie się poprawnej wymowy nazw zwierząt i rozwiążecie zadania).
Język angielski 25.03-27.03

30.03-03.04

Język angielski 30.03-03.04

06.04-08.04

Język angielski 06.04-08.04

Kl. II

16.03-20.03

hello-explorer-2-nagrania-do-testow.zip
hello-explorer-2-teksty-historyjek.docx
hello-explorer-2-test-semestralny-u1-4b.pdf
hello-explorer-2-test-u6-a-i-b.pdf
hello-explorer-2-test-u7-a-i-b.pdf

23.03-27.03

Materiały do zdalnego nauczania z języka angielskiego w klasie II
Lekcja I: Przypomnienie nazw ubrań - nauka piosenki o ubieraniu się.
Lekcja II: Przypomnienie liczb 1-10 - utrwalenie pisowni i wymowy, nauka piosenki o liczbach.
Lekcja III: Liczby 11-20 - wykonanie zadań na stronie www.zdobywcywiedzy.pl
Powodzenia! Pozdrawiam!
Język angielski 23,24,25 marzec

30.03-03.04

Język angielski 30.03 - 03.04

06.04-08.04

Język angielski 06.04 - 08.04

Kl. III

16.03-20.03

hello-explorer-3-testy-nagrania.zip
hello-explorer-3-testy-unit-4.pdf
hello-explorer-3-testy-unit-5.pdf
hello-explorer-3-testy-unit-6.pdf
hello-explorer-3-testy-unit-7.pdf
hello-explorer-sprawdz-sie.pdf

23.03-27.03

Witam!
Przesyłam materiał, który był przewidziany do realizacji na trzech lekcjach języka angielskiego w klasie III (w bieżącym tygodniu).
Lekcja I: Dni tygodnia - powtórzenie wymowy i pisowni nazw dni tygodnia.
Lekcja II: Czas wolny - quizy na temat spędzania czasu wolnego.
Lekcja III: Uczymy się nazw miesięcy: odsłuchanie i nauka na pamięć wymowy i pisowni.
Linki do zadań i słuchanek w załączniku.
Miłej pracy! Pozdrawiam!
Język angielski 23,24,27 marzec

30.03-03.04

Język angielski 30.03 - 03.04
TEST UNIT 6

06.04-08.04

Język angielski 06.04 - 08.04

Kl. IV

16.03-20.03

UNIT 1 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 1 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 1 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 1 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 1 Short Test A i B Lesson 6
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 6
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 6
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 6
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 6
UNIT 6 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 6 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 6 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 6 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 6 Short Test A i B Lesson 6

23.03-27.03

Witam!
Przesyłam materiał, który był przewidziany do realizacji na trzech lekcjach języka angielskiego w klasie IV (w bieżącym tygodniu).
Lekcja I: Reguły gramatyczne: There is/there are; some/any/ a lot of; a/an. Karta pracy unit 6 lesson 2.
Lekcja II: Czytanie ze zrozumieniem: Around the world: unit 6 lesson 7.
Lekcja III: Powtórzenie wiadomości: unit 6 lesson 8.
Miłej pracy! Pozdrawiam.
LEKCJA I Reguły gramatyczne
LEKCJA II Czytanie ze zrozumieniem
LEKCJA III Powtórzenie wiadomości
Unit 6 lesson 2 - There's some ice cream do lekcji I

30.03-03.04

Lekcje 30.3 - 03.04
Nagranie do tekstu

06.04-08.04

Lekcje 06.04- 08.04

Kl. V

16.03-20.03

UNIT 1 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 1 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 1 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 1 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 1 Short Test A i B Lesson 6
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 2 Short Test A i B Lesson 6
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 3 Short Test A i B Lesson 6
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 4
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 3
UNIT 5 Short Test A i B Lesson 4

23.03-27.03

Witam!
Przesyłam materiał, który był przewidziany do realizacji na trzech lekcjach języka angielskiego w klasie V (w bieżącym tygodniu).
Lekcja I: Reguły gramatyczne: Czas Present Continuous, karta pracy unit 5 lesson 2.
Lekcja II: Przeczytaj zdania i uzupełnij komiks: Sporty Sue unit 5 lesson 4.
Lekcja III: Powtórzenie wiadomości unit 5 lesson 8.
Odpowiedzi do zadań zapisujemy w zeszycie.
W razie trudności z uzupełnieniem kart pracy proszę o kontakt jodlowska22@gmail.com lub przez komunikator internetowy Facebook messenger.
Pozdrawiam!
Lekcja I Reguły gramatyczne (karta pracy unit 5 lesson 2)
Lekcja II Sportowa Sue unit 5 lesson 4
Lekcja III Powtórzenie wiadomości unit 5 lesson 8
Unit 5 lesson 2 do lekcji I

30.03-03.04

Lekcje 30.03 - 03.04

06.04-08.04

Lekcje 06.04- 08.04
easter-crossword

Kl. VI

16.03-20.03

UNIT 4 Short Test A i B Lesson 1
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 2
UNIT 4 Short Test A i B Lesson 3

23.03-27.03

lekcja 23.03-27.03
Słuchowisko

30.03-03.04

lekcja 30.03-03.04
Słuchowisko

06.04-08.04

lekcja z 07.04

Kl.VII

16.03-20.03

Proszę, rozwiązania zadań zapisać do zeszytu.
ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE - 20.03

23.03-27.03

Lekcje od 23.03 do 27.03 Lekcje od 23.03 do 27.03 mp3

30.03-03.04

Lekcje od 30.03 do 03.04

Kl.VIII

16.03-20.03

W ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty zobowiązuję uczniów do rozwiązania przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego z ubiegłego roku. Ponadto zachęcam wszystkich do darmowej rejestracji na platformie do nauki języka angielskiego engly.pl, na której można rozwijać swoje umiejętności językowe przy użyciu ćwiczeń interaktywnych online. Na stronie znajdują się ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz zadania dotyczące użycia funkcji i środków językowych przydatne do egzaminu ósmoklasisty.
Test
8Egzamin.mp3
Reakcje językowe- 20.03

23.03-27.03

Proszę zapoznać się z tematem i zrobić ćwiczenie
Lekcja 23.03

30.03-03.04

Lekcje od 30.03 do 03.04

"JĘZYK POLSKI"


Drodzy Uczniowie!
Poniżej zamieszczam zagadnienia z języka polskiego. Bardzo proszę o częste sprawdzanie strony, gdyż na bieżąco będę dokładać zadania, karty pracy, ciekawe linki i wskazówki.
Pozdrawiam
Natalia Kucper

Kl.IV

16.03-20.03

1. Dokończ czytanie lektury "Tajemniczy ogród" F.H. Burnett. Jeśli wolisz wersję elektroniczną, możesz pobrać e-booka: Tajemniczy Ogród Po przeczytaniu sprawdź swoją wiedzę i spróbuj uzupełnić dołączony przykładowy test. Odpowiedzi zapisz w zeszycie do języka polskiego. Ponadto przygotuj się do opowiadania treści książki oraz do pięknego, głośnego czytania wybranego fragmentu lektury (około 5 minut).

2. Na podstawie ostatnich lekcji przypomnij sobie, czym jest legenda. Wymyśl i zapisz legendę w zeszycie, którą zakończysz słowami: "I tak powstało miasto Zielonkowo".

3. Poćwicz poprawną pisownię, wykorzystując stronę Dyktanda . Znajdziesz tutaj zasady pisowni, dyktanda, zgadywanki i testy ortograficzne.


TEST: Tajemniczy Ogród

23.03-27.03

4. Przeczytaj wymienione legendy z podręcznika do języka polskiego, a następnie napisz do nich ramowe plany wydarzeń w zeszycie:
a) "O Wandzie, co nie chciała Niemca, s. 174-176,
link do legendy 1
link do legendy 2
b) "Jurata, królowa Bałtyku", s. 179-180,
c) "O panu Twardowskim, który się z diabłem bratał", s. 181.
link do legendy 3
5. Zapoznaj się z tematem "Ludzie teatru" (s. 190-192). Który z opisanych zawodów wydaje Ci się najciekawszy? Udziel pisemnej odpowiedzi w zeszycie, uzasadniając swój wybór.

30.03-03.04

6. Zapoznaj się z obrazem Tomasza Sętowskiego "Podróż do nieznanej krainy" (podręcznik, s. 199). Opisz go w kilku zdaniach w zeszycie. Zwróć uwagę na elementy realistyczne i fantastyczne.
7. Przeczytaj baśń "Kopciuszek" Ch. Parrault (podręcznik, s. 200-205). Wykonaj w zeszycie poniższe polecenia:
• Wyjaśnij, czym jest baśń.
• Napisz ramowy plan wydarzeń do baśni "Kopciuszek".
• Wymień elementy fantastyczne opisane w "Kopciuszku".
• Wyobraź sobie, że spotykasz dobrą wróżkę, która może spełnić Twoje życzenie. O co ją poprosisz? Uzasadnij swój wybór.
8. Zapoznaj się z utworem W. Chotomskiej "Kopciuszek" (podręcznik, s. 207-208). Następnie wykonaj w zeszycie polecenia:
• Zapisz, jaka nauka płynie ze słów księcia.
• Wyjaśnij pojęcia: monolog, dialog.
• Przyjrzyj się dokładnie plakatowi teatralnemu zamieszczonemu na stronie 207. Zaprojektuj w zeszycie plakat do szkolnego przedstawienia opartego na dowolnie wybranym utworze (wykonaj ilustrację odnoszącą się do treści przedstawienia, podaj tytuł sztuki, umieść informacje o czasie i miejscu przedstawienia, reżyserze oraz aktorach grających główne role).
Zdjęcia wszystkich zadań prześlij na mojego e-maila.

06.04-08.04

9. Lekcja online (06.04, godz. 13:00, komunikator Skype).
Przeczytaj baśń „Kryształowa kula” (podręcznik, s. 214-217). Wykonaj w zeszycie polecenia:
• Napisz, jaka nauka płynie z baśni Kryształowa kula.
• Wyobraź sobie, że w prezencie otrzymujesz kapelusz spełniający życzenia. Jak wykorzystasz jego magiczną moc?
10.Przeczytaj tekst „Bajka o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina (podręcznik, s. 221-227). Streść utwór w kilku zdaniach w zeszycie i napisz, jakie płynie z niego przesłanie.
Zdjęcia wszystkich zadań prześlij na mojego e-maila.

Kl.V

16.03-20.03

1. Dokończ czytanie lektury "Przygody Tomka Sawyera" M. Twaina. Jeśli wolisz wersję elektroniczną, możesz pobrać e-booka: Przygody Tomka Sawyera Po przeczytaniu wydrukuj, uzupełnij i wklej do zeszytu dołączoną kartę pracy (jeżeli nie posiadasz drukarki, przepisz odpowiedzi do zeszytu). Następnie opisz w zeszycie następujących bohaterów: Tomka Sawyera, Huckleberry Finna, ciotkę Polly, Becky Thatcher. Ponadto przygotuj się do opowiadania treści książki oraz do pięknego, głośnego czytania wybranego fragmentu lektury (około 5 minut).

2. Powtórz wiadomości do sprawdzianu z przymiotnika. Zagadnienia znajdziesz w zeszycie. Wydrukuj, uzupełnij i wklej do zeszytu dołączoną kartę pracy (jeżeli nie posiadasz drukarki, przepisz odpowiedzi do zeszytu). Spróbuj również uzupełnić przykładowy sprawdzian z przymiotnika, a także wykonaj interaktywne ćwiczenia

Epodręczniki

3. Poćwicz poprawną pisownię, wykorzystując stronę DyktandaZnajdziesz tutaj zasady pisowni, dyktanda, zgadywanki i testy ortograficzne.


KARTA PRACY-Przygody Tomka Sawyera
KARTA PRACY- przymiotnik
SPRAWDZIAN - przymiotnik

23.03-27.03

4. Na podstawie lektury "Przygody Tomka Sawyera" M. Twaina wykonaj następujące polecenia w zeszycie:
• Napisz, który bohater z lektury wywarł na Tobie największe wrażenie i dlaczego.
• Zredaguj ogłoszenie o zaginięciu Tomka.
• W imieniu Becky zaproś Tomka na piknik. Zapisz tekst zaproszenia.
• Napisz wypracowanie, w którym opiszesz wybraną przygodę Tomka Sawyera.

30.04-03.04

5. Przyjrzyj się przykładowym komiksom zamieszczonym tutaj: komiksy . Zapoznaj się z dołączoną kartą na temat komiksu karta komiks . Wydrukuj ją i wklej do zeszytu (jeżeli nie posiadasz drukarki, przepisz do zeszytu).
6. Narysuj w zeszycie komiks do lektury "Przygody Tomka Sawyera", w którym przedstawisz dowolny fragment książki.
7. Wyobraź sobie, że razem z Tomkiem Sawyerem zrobiliście żart koledze/koleżance z okazji prima aprilis. Wyjaśnij w kilku zdaniach, na czym on polegał.
8. Zapoznaj się z twórczością Marka Twaina twórczość Twaina .
9. Wykonaj ćwiczenia interaktywne "Tomek Sawyer – spryciarz jakich mało (Tomek Sawyer). .
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

06.04-08.04

10. Lekcja online (06.04, godz. 13:45, komunikator Skype).
Przeczytaj tekst Iwony Czarkowskiej „Duchy ze Wzgórza Rabowników” (podręcznik, s. 155-157). Wykonaj zadania w zeszycie:
• Napisz, w jakim celu powstają muzea.
• Stwórz poradnik dobrego zachowania się w muzeum.
11. Przeczytaj z podręcznika fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza:
• o nauce grzeczności (s. 164-166)
• o grzybobraniu (s. 167-168).
Wykonaj w zeszycie polecenia na podstawie przeczytanych tekstów:
• Co decydowało o porządku, w jakim goście siadali do stołu? Jakie zasady obowiązywały podczas posiłku? Uzasadnij swoją odpowiedź.
• Jakie znaczenie ma dla Ciebie tradycja? Czy warto ją podtrzymywać? Uzasadnij swoje zdanie.
• Wykonaj zadanie 3., s. 169 (tabela z opisem grzybów).
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

Kl.VI

16.03-20.03

1. Przeczytaj lekturę "Szatan z siódmej klasy" K. Makuszyńskiego. Jeśli wolisz wersję elektroniczną, możesz pobrać e-booka: Szatan z siódmej klasy Przygotuj się do opowiadania treści książki oraz do pięknego, głośnego czytania wybranego fragmentu lektury (około 5 minut).

2. Naucz się zapisanych w zeszycie wyrazów na dyktando (pisownia wielką i małą literą). Wybierz dowolne 30 wyrazów i ułóż z nimi zdania w zeszycie. Poćwicz poprawną pisownię, wykorzystując stronę Dyktanda . Znajdziesz tutaj zasady pisowni, dyktanda, zgadywanki i testy ortograficzne. Wykonaj również interaktywne ćwiczenia Epodręcznik

23.03-27.03

3. Zapoznaj się z tematem z podręcznika "Motywy biblijne" (s. 248). Wyjaśnij w zeszycie, czym jest przypowieść. Następnie przeczytaj następujące przypowieści:
a) "Przypowieść o siewcy", s. 251.
b) "Miłosierny Samarytanin", s. 252.
c) "Przypowieść o talentach", s. 254.
d) "Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych", s. 255.
Każdą przypowieść streść własnymi słowami w zeszycie oraz zapisz jej uniwersalne znaczenie.

30.03-03.04

1. Zapoznaj się z tekstem opowiadającym o stworzeniu świata „Stworzenie świata” (podręcznik, s. 238-240). Następnie przerysuj do zeszytu schemat z ćwiczenia 1. (s. 240) i uzupełnij go na podstawie przeczytanego utworu.
2. Przeczytaj tekst dotyczący historii pierwszych ludzi na świecie „Książka nad książkami” A. Kamieńskiej (podręcznik, s. 242-243). Streść tekst własnymi słowami w zeszycie.
3. Opisz w co najmniej kilku zdaniach obraz „Ogród Eden” E. S. Fielda (podręcznik, s. 244). Zwróć uwagę na rośliny i zwierzęta.
4. Zapoznaj się z tekstem „Pamiętniki Adama i Ewy” M. Twaina (podręcznik, s. 245-246).
Przypomnij sobie, jak napisać kartkę z pamiętnika. W tym celu wykonaj ćwiczenia interaktywne kartka z pamiętnika .
Następnie wyobraź sobie, że jesteś jedną z pierwszych osób na świecie. Przygotuj w zeszycie wpis z pamiętnika, w którym opiszesz, jak wygląda świat. Pamiętaj, by wspomnieć o swoich emocjach, refleksjach.
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

06.04-08.04


8. Zapoznaj się z tematem „W świecie mitów” (podręcznik, s. 266-267). Wykonaj ćwiczenia interaktywne (świat bogów i herosów). .
9. Lekcja online (07.04, godzina 14:45, komunikator Discord).
Przeczytaj „Mit o Prometeuszu” (podręcznik, s. 256-258). Wykonaj w zeszycie zadania:
• Wyjaśnij, czym jest mit i mitologia.
• Scharakteryzuj w kilku zdaniach Prometeusza.
• Wyobraź sobie, że jesteś obrońcą Prometeusza. Zbierz argumenty, za pomocą których przekonasz Zeusa, by uwolnił dobroczyńcę ludzi.
10.Przeczytaj „Mit o Orfeuszu i Eurydyce” (podręcznik, s. 260-263). Zredaguj w punktach plan wydarzeń opisanych w micie.
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

Kl.VII

16.03-20.03

1. Dokończ czytanie dramatu Adama Mickiewicza "Dziady, część II". Wersję elektroniczną znajdziesz tutaj: Dziady część II

2. Przeczytaj książkę "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" N. H. Kleinbaum. Wersję elektroniczną znajdziesz tutaj: Stowarzyszenie umarłych poetów

3. Powtórz omówione już lektury z klasy VII.

4. Poćwicz poprawną pisownię, wykorzystując stronę Dyktanda. Znajdziesz tutaj zasady pisowni, dyktanda, zgadywanki i testy ortograficzne.

23.03-27.03

5. Zapoznaj się z filmem, dotyczącym omówienia dramatu A. Mickiewicza "Dziady, cz. II" Dziady część II
Wykonaj w zeszycie następujące zadania na podstawie lektury:
• Scharakteryzuj trzy rodzaje duchów pojawiające się w dramacie i wyjaśnij, jakie nauki próbują przekazać.
• Opisz obrzęd dziadów.
• Czy prawdy zawarte w „Dziadach, cz. II” A. Mickiewicza mogą być przydatne współczesnemu człowiekowi? Uzasadnij odpowiedź.
• Napisz opowiadanie na temat: "Opowieść o winie i karze".

30.03-03.04

6. Przypomnij sobie, co już wiesz o teatrze. Wykonaj ćwiczenia interaktywne teatr
7. Przeczytaj informacje dotyczące historii i rodzajów grafiki (podręcznik, s. 228-230).
8. Zapoznaj się z różnymi rodzajami plakatów plakaty. Następnie wykonaj w zeszycie plakat teatralny do przedstawienia opartego na „Dziadach, cz. II” A. Mickiewicza (wykonaj ilustrację odnoszącą się do treści przedstawienia, podaj tytuł sztuki, umieść informacje o czasie i miejscu przedstawienia, reżyserze oraz aktorach grających główne role).
9. Zapoznaj się z informacjami związanymi z życiorysem Adama Mickiewicza (podręcznik, s. 206-207, 254-255). Zapisz w zeszycie notkę biograficzną na jego temat.
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

06.04-08.04

10. Lekcja online (06.04, godz. 14:30, komunikator Skype).
Wykonaj ćwiczenia interaktywne sprawdzające wiadomości o czasowniku.
• czasownik – przypomnienie wiadomości (czasownik) . (osobowe formy czasownika).
• aspekt dokonany i niedokonany (aspekt) .
• strona czynna i bierna czasownika (strony).

Kl.VIII

16.03-20.03

1. Dokończ czytanie lektury "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Jeśli wolisz wersję elektroniczną, znajdziesz ją tutaj: Pan Tadeusz.

2. Zapoznaj się z otrzymanymi przed zawieszeniem zajęć materiałami powtórzeniowymi – powtórka z lektur (klasa VII oraz VIII), a także wybrane zagadnienia z gramatyki (od początku roku szkolnego).
Zachęcam do powtórzenia teorii i wykonania interaktywnych ćwiczeń z następujących zagadnień:
- imiesłowy .

- strona czynna i bierna.

- mowa zależna i niezależna.

- słowotwórstwo- jak tworzą się słowa.

- słowotwórstwo- formy i ich znaczenia .

- części zdania- podmiot i orzeczenie .

części zdania- okolicznik i przydawka .

3. Zajrzyj do linków, dotyczących egzaminu ósmoklasisty. Spróbuj rozwiązać arkusz egzaminacyjny z 2019 roku.

4. W ramach przypomnienia zapoznaj się z krótkim filmikiem "Jak napisać rozprawkę? Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego", dostępnym tutaj: Jak napisać rozprawkę?. Zwróć uwagę na budowę, proponowane słownictwo, a przede wszystkim na odróżnienie argumentu od przykładu.

5. Na bieżąco sprawdzaj wiadomości w grupie z języka polskiego w aplikacji Messenger.

23.03-27.035. Zapoznaj się z przesłanymi materiałami do powtórki lektur uzupełniających: "Stary człowiek i morze", "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", "Dywizjon 303".

30.03-03.04

6. Zapoznaj się z filmikami związanymi z lekturą "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza:
a) "Wprowadzenie do lektury wstęp do "Pana Tadeusza". b) "Zwyczaje szlacheckie zwyczaje.
c) "O co chodzi w sporze o zamek? spór o zamek,
d) "Kto jest kim w Panu Tadeuszu bohaterowie.
7. Wykonaj w zeszycie polecenia, wykorzystując wiadomości z lektury, materiałów przesłane przez Messenger oraz załączonych filmików.
• Opisz tradycje i zwyczaje szlacheckie w "Panu Tadeuszu".
• Wyjaśnij, na czym polegał spór o zamek.
• Opisz historię Jacka Soplicy.
• Scharakteryzuj bohaterów: Tadeusz, Zosia, Telimena, Gerwazy, Hrabia, Sędzia.
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

06.04-08.04

8. Wykonaj interaktywne ćwiczenia na podstawie "Pana Tadeusza"
a) główne wątki (wątki) .
b) dzieje Jacka Soplicy (dzieje Soplicy) .
b) opis Soplicowa (Soplicowo) .
c) inwokacja, epilog (inwokacja, epilog) .
9. Lekcja online (07.04, godz. 14:00, platforma Zoom).
Napisz w zeszycie rozprawkę, w której udowodnisz, że tradycja to skarb narodu. Odwołaj się do lektury Pan Tadeusz oraz własnych przemyśleń.
10. Opisz w zeszycie dworek w Soplicowie.
Zdjęcia wszystkich zadań z zeszytu prześlij na mojego e-maila lub przez Messengera.

"HISTORIA"

Drodzy Uczniowie!
Proszę uzupełnić tylko omówione tematy i wydrukować. Jeżeli jest to niemożliwe, to proszę odpowiedzi zapisać w zeszycie .

Klasa IV:

16.03-20.03

Zeszyt ćwiczeń do historii klasa IV

23.03-27.03

Lekcjie 0d 23.03 do 27.03

30.03-03.04

Lekcjie 31.03

06.04-08.04

Lekcjia 07.04

Klasa V:

16.03-20.03

Zeszyt ćwiczeń do historii klasa V

23.03-27.03

Proszę zrobić test. Jeśli ktoś ma możliwość, to proszę wydrukować i uzupełnić. Przy braku takiej możliwości proszę odpowiedzi wpisać do zeszytu.
Dziękuję.
Test

30.03-03.04

Lekcje od 30.03 do 03.04
Mieszko I- karta pracy.

06.04-08.04

Lekcja z 07.04.

Klasa VI:

16.03-20.03

Zeszyt ćwiczeń do historii klasa VI Proszę zrobić test. Jeśli ktoś ma możliwość, to proszę wydrukować i uzupełnić. Przy braku takiej możliwości proszę odpowiedzi wpisać do zeszytu.
Dziękuję.
Test

30.03-03.04

Lekcje od 30.03 do 03.04

Klasa VII:

16.03-20.03

Zeszyt ćwiczeń do historii klasa VII

23.03-27.03

Lekcje 0d 23.03 d0 27.03

30.03-03.04

Lekcje 0d 30.03 d0 03.04

06.04-08.04

Lekcja z 07.04

Klasa VIII:

16.03-20.03

Zeszyt ćwiczeń do historii klasa VIII

23.03-27.03

Zeszyt ćwiczeń do historii klasa VIII

30.03-03.04

Lekcje od 30.03 do 03.04

06.04-08.04

Lekcja z 08.04

"INFORMATYKA"

Klasa IV:

16.03-27.03

Zapoznaj się z filmem oraz wykonaj ćwiczenia: https://www.youtube.com/watch?v=YVyDXUTMqqA&feature=youtu.be
http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Interaktywna_mapa_Polski_(punkty)

30.03-03.04

Proszę zapoznać się z materiałem z linku:
http://psp4swidwin.pl/files/word_tekst.pdf
Wykonaj zadania a następnie prześlij je do mnie na adres spkrawce@gmail.com, pamiętając o podaniu w temacie swojego imienia, nazwiska oraz klasy.

Klasa V:

16.03-27.03

https://www.youtube.com/watch?v=YVyDXUTMqqA&feature=youtu.be
http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Interaktywna_mapa_Polski_(punkty)

30.03-03.04

Poznasz w tym tygodniu podstawy tworzenia prezentacji w programie PowerPoint. Jeśli nie posiadasz takiego programu musisz sobie pobrać inny - darmowy program - LibreOffice spod tego linku:
https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/
Natomiast pod tymi linkami znajdziesz materiały do zajęć:
http://www.mamkomputer.info/power-point-tworzenie-prezentacji/
https://www.templatemonster.com/pl/blog/tutorial/jak-zrobic-dobra-prezentacje-powerpoint/
https://www.youtube.com/watch?v=BQcOqD2BgJc
Tutaj pobierzesz darmowe zdjęcia do wykorzystania w prezentacji:
https://pixabay.com/pl/
Przygotuj projekt prezentacji - pomyśl na jaki temat chciałbyś ją utworzyć. Gotową prezentację prześlij do mnie na adres: spkrawce@gmail.com
W temacie listu nie zapomnij wpisać swojego imienia, nazwiska oraz klasy.

Klasa VI:

16.03-27.03

Proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi poczty e-mail.
LINKI:
https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta
http://wykluczeniecyfrowe.siemiatycze.eu/pliki/pliki_do_pobrania/Poczta_elektroniczna.pdf
http://szymkiewicz.pl/porady-komputerowe/jak-dziala-poczta-elektroniczna-czesc-1/
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/jak-poprawnie-pisac-oficjalne-e-maile-krotki-poradnik/vq9x5y0

30.03-03.04

Poznałeś pojęcie netykiety oraz zasad obsługi poczty email.
Wykonaj prezentację na powyższy temat oraz prześlij ją do mnie na adres: spkrawce@gmail.com - pamiętaj by w temacie listu wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę.

Klasa VII:

16.03-27.03

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym tzw "fake newsów".
LINK: https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/55061,krotki-przewodnik-po-fake-newsach

30.03-03.04

Proszę poczytać na temat praw autorskich, dozwolonego użytku. Niezbędne materiały znajdziecie pod tym adresem:
https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=pl&ref_topic=4558877
Oraz posłuchać materiału o bezpieczeństwie w sieci.
https://www.youtube.com/watch?v=hZI3ngOY3Yk
Jako zadanie domowe wykonajcie notatkę z lekcji a następnie wyśijcie ją do mnie na adres: spkrawce@gmail.com pamiętając o tym, by w temacie listu wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę.

Klasa VIII:

16.03-27.03

Proszę zapoznać się z materiałem oraz wykonać przedstawione ćwiczenia w odpowiednim programie.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=vDig2c7hbWw

30.03-03.04

Zapoznaj się z materiałem spod linka: https://www.youtube.com/watch?v=-gGBbbq18RA w następnym tygodniu otrzymasz zestaw zadań do wykonania właśnie w Excelu
Jako zadanie domowe wykonajcie notatkę z lekcji a następnie wyśijcie ją do mnie na adres: spkrawce@gmail.com pamiętając o tym, by w temacie listu wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę.

"MATEMAYKA"Kl. IV:

Lecja z dnia 23.03 i 24.03

30.03-03.04

Lecja z dnia 30.03, 31.03 i 03.04

Kl. V:

Drodzy Uczniowie!
Uzupełnione Karty Pracy sprawdzę po powrocie do szkoły, zadania "Dla Chętnych" są na 6. Proszę o bieżące sprawdzanie strony.

16.03-20.03

Proszę przepisać temat i notatkę do zeszytu. Następnie zrobić po dwa przykłady z zadania 1/72 z poziomu A i B .
Pole trapezu
Wydrukować Karty pracy 1, 2, 3, 4 i rozwiązać zadania, jeżeli nie ma możliwości wydruku zdania robimy w zeszycie.
Karta pracy 1 - Pola prostokatów
Karta pracy 2 - Pola równoległoboków
Karta pracy 3 - Pola trójkątów
Jednoski pola i ich zamiana - lekcja z dnia 20.03

23.03-27.03

Jednoski pola i ich zamiana cd. - lekcja z dnia 24.03
Pola figur płasikch- powtórzenie wiadomości.lekcje z dnia 25.03 - 27.03

30.03-03.04

Kalendarz i zegar.lekcje z dnia 31.03, 01.04 i 02.03

06.04-08.04

Miary, wagi i pieniądze z dnia 07.04 i 08.04

Kl. VI:

16.03-20.03

Proszę wydrukować karty pracy, jeżeli nie ma takiej możliwości to rozwiązujemy zdania z Karty pracy w zeszycie.
Karty pracy

23.03-27.03

lekcja z dnia 23.03 - 24.03
lekcja z dnia 26.03

30.03-03.04

lekcja z dnia 30.03 i 31.03
Lekcja 31.03 i 02.04

06.04-08.04

Lekcja z dnia 06.04
Lekcja z dnia 07.04

Kl. VII:

16.03-20.03

Proszę zapoznać się z lekcją 1,2,3 na platformie "Zdalne lekcje". Pprzepisać rozwiązany przykład do zeszytu i zrobić z Poziomu C przykłady b i d oraz z Poziomu D przykłady a,b,c.
Przykład
Proszę wydrukować karty pracy, jeżeli nie ma takiej możliwości to rozwiązujemy zdania z Karty pracy w zeszycie.
Karty pracy

23.03-27.03

Proszę zapoznać się z lekcją 3,4,5 na platformie "Zdalne lekcje".
Lekcja 24.03 i 25.03
Lekcja 26.03

30.03-03.04

Lekcja 30.03 i 31.03
Lekcja 01.04 i 02.04

06.04-08.04

Lekcje 06.04 - 08.04

Kl. VIII:

16.03-20.03

Rozwiązujemy zadania, które zostały przekazane w teczkach. Proszę również zapoznać się z linkami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.
Lecja z dnia 18.03
Lecja z dnia 19.03
Lecja z dnia 20.03

23.03-27.03

Lecja z dnia 23.03
Lecja z dnia 24.03 i 25.03
Lecja z dnia 26.03
INFORMACJE O PRÓBNYM EGZAMINIE
ZAJĘCIA DODATKOWE- "SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM"
27.03 Potęgi o podstawach wymiernych i pierwiastki - zadania
27.03 Potęgi o podstawach wymiernych i pierwiastki - rozwiązaniaa

30.03-03.04

Lekcja z 30.03 i 01.04
Lekcja z 02.04

06.04-08.04

Lekcje 06.04- 08.04

"PRZYRODA I BIOLOGIA"

Kl.IV, V, VI, VII i VIII

16.03-20.03

Zdalne nauczanie przyrody i bioloogii
Zdalne lekcje

Kl.IV

23.03-10.04

od 23.03.2020r. do 10.04.2020r.

Kl.V

23.03-10.04

od 23.03.2020r. do 10.04.2020r.

Kl.VI

23.03-10.04

od 23.03.2020r. do 10.04.2020r.

Kl.VII

23.03-10.04

od 23.03.2020r. do 10.04.2020r.

Kl.VIII

23.03-10.04

od 23.03.2020r. do 10.04.2020r.

"CHEMIA"

Klasa VII

lekcje:13.03 - 23.03
lekcje:27.03 - 06.04

Klasa VIII

Lekcje:13.03 - 27.03
Lekcje:30.03 - 06.04

"GEOGRAFIA"

Klasa V

16.03-20.03

Zdalne nauczanie geografii dla klasy V.

23.03-03.04

II i III (od 23 marca- 27 marca) i (od 30 marca do 3 kwietnia)

06.04-08.04

IV (od 6 kwietnia - 8 kwietnia)

Klasa VI

16.03-20.03

Zdalne nauczanie geografii dla klasy VI.

23.03-03.04

II i III (od 23 marca- 27 marca) i (od 30 marca do 3 kwietnia)

06.04-08.04

IV (od 6 kwietnia- 8 kwietnia)

Klasa VII

16.03-20.03

Zdalne nauczanie geografii dla klasy VII.

23.03-03.04

II i III (od 23 marca- 27 marca) i (od 30 marca do 3 kwietnia)
Zeszyt ćwiczeń

06.04-08.04

IV(od 6 kwietnia - 8 kwietnia)

Klasa VIII

16.03-20.03

Zdalne nauczanie geografii dla klasy VIII Krawce.

23.03-03.04

II i III (od 23 marca- 27 marca) i (od 30 marca do 3 kwietnia)
Zeszyt ćwiczeń

06.04-08.04

IV (od 6 kwietnia- 8 kwietnia)

"MUZYKA I PLASTYKA "Klasa IV

16.03-20.03

Top lista pieśni patriotycznych
Kompozycja obrazu- układ elementów w pracy plastycznej

23.03-27.03

Muzyka :
Lekcja 2. Ruch przy muzyce
Na tej lekcji nauczę się odtwarzać ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne.
Materiał ze Scholarisa
Materiał dodatkowy
Plastyka:
Lekcja 2. Kompozycja rytmiczna. Różne rytmy
Wykonam pracę plastyczną. Nauczę się tworzyć i rozpoznawać kompozycję rytmiczną na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zaznajomię się z pojęciami: kompozycja, skomponować, rytm, kompozycja rytmiczna.
Lekcja z e-podręcznika
Materiał do zajęć

30.03-03.04

Muzyka:
Temat: Ruch przy muzyce – taniec
Na tej lekcji poznam podstawowe kroki, figury i układy taneczne polskich tańców narodowych: poloneza, kujawiaka i krakowiaka.
Materiał do zajęć 1
Materiał do zajęć 2
Materiał do zajęć 3
Materiał dodatkowy 1
Materiał dodatkowy 2
Materiał dodatkowy 3
Materiał dodatkowy 4
Materiał dodatkowy 5
Materiał dodatkowy 6
Plastyka
Temat: Wielkanocne pisanki
Wykonam pracę plastyczną. Dowiem się, czym jest pisanka i jak kiedyś ozdabiano pisanki na Wielkanoc.
Materiał do zajęć 1
Materiał do zajęć 2

06.04-08.04

Muzyka
Temat: Wielkanoc – zwyczaje i muzyka wielkanocna
Na tej lekcji poznam zwyczaje wielkanocne, nauczę się utworu „Wielkanocna piosenka" oraz wysłucham utworu „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” Jerzego Fryderyka Haendla.
Materiał do zajęć 1
Materiał do zajęć 2
Materiał do zajęć 3
Materiał do zajęć 4
Temat zajęć artystycznych dla klas IV - VI
Wykonaj pisankę wielkanocną techniką dowolną, pracę prześlij na adres darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera.

Klasa V

16.03-20.03

Oberek
Polonez
Bryła- uprzestrzennienie płaszczyzny

23.03-27.03

Muzyka:
Lekcja 2. Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej
Na tej lekcji zapoznam się z sylwetką i najważniejszymi dziełami Stanisława Moniuszki - polskiego kompozytora epoki romantyzmu.
Materiał ze Scholarisa
Materiał ze Scholarisa
Materiał do zajęć 1
Materiał do zajęć 2
Plastyka :
Lekcja 2. Materiał i faktura w rzeźbie. Różne rodzaje faktury – pióra, futra, pancerze / „Gliniane zwierzęta”
Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: rzeźba, bryła, przestrzeń, faktura, materiały rzeźbiarskie, narzędzia rzeźbiarskie, odlew, negatyw, płaskorzeźba, relief.
Materiał ze Scholarisa
Materiał ze Scholarisa
Scenariusz lekcji „Materiał i faktura w rzeźbie"

30.03-03.04/ins>

Muzyka
Temat: Twórczość Krzysztofa Pendereckiego
Na tej lekcji zapoznam się z sylwetką i najważniejszymi dziełami Krzysztofa Pendereckiego – przedstawiciela awangardy muzycznej XX wieku.
Materiał do zajęć
Materiał dodatkowy
Plastyka
Temat: Powtórzenie wiadomości o kompozycji. Albumik
Wykonam album prezentujący różne rodzaje kompozycji. Utrwalę pojęcia związane z kompozycją: kompozycja statyczna, dynamiczna, otwarta, zamknięta, symetryczna, rytmiczna.
Lekcja z e-podręcznika
Materiał dodatkowy

06.04-08.04

Muzyka
Temat: Wiosna – Antonio Vivaldi
Na tej lekcji poznam sylwetkę Antonio Vivaldiego. Zapoznam się też z jednym z czterech koncertów skrzypcowych muzyki poważnej „Wiosną”.
Materiał do zajęć 1
Materiał do zajęć 2
Temat zajęć artystycznych dla klas IV - VI
Wykonaj pisankę wielkanocną techniką dowolną, pracę prześlij na adres darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera.

Klasa VI

16.03-20.03

Paleta malarza- wszystko na temat barw
OSTRÓDA REGGAE FESTIWAL 2017
Jan Ptaszyn Wróblewski
Gatunki muzyki- muzyka rozrywkowa
Gatunki muzyczne

23.03-27.03

Muzyka:
Lekcja 2. Polska muzyka ludowa – przykłady twórczości ludowej
Na tej lekcji poznam przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje mojego regionu.
Materiał ze Scholarisa 1
Materiał ze Scholarisa 2
Materiał ze Scholarisa 3
Materiał ze Scholarisa 4
Plastyka:
Lekcja 2. „Kalejdoskop" – tworzę pracę barwną
Wykonam pracę plastyczną. Zapoznam się z takimi pojęciami, jak: barwa, gama barwna, kalejdoskop. barwy podstawowe i pochodne.
Lekcja z e-podręcznika

30.03-03.04

Plastyka
Temat: Ornamenty barokowe – „Dekoracyjna rama obrazu", „Dekoracyjny świecznik"
Wykonam pracę plastyczną. Narysuje pracę na zadany temat, wykorzystując sztukę ornamentu. Zaznajomię się z pojęciami ornamentu i baroku.
Lekcja z e-podręcznika
Materiał dodatkowy
Muzyka
Temat: Polscy kompozytorzy muzyki filmowej
Na tej lekcji zapoznam się z reprezentatywnymi nazwiskami polskich kompozytorów muzyki filmowej oraz przykładowymi tytułami filmów, do których muzykę stworzyli.
Materiał ze Scholarisa
Materiał dodatkowy

06.04-08.04

Plastyka
Temat: Ważne dzieła polskiej sztuki stosowanej
Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wybrane sylwetki twórców polskiej sztuki stosowanej.
Lekcja z e-podręcznika
Temat zajęć artystycznych dla klas IV - VI
Wykonaj pisankę wielkanocną techniką dowolną, pracę prześlij na adres darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera.

Klasa VII

16.03-20.03

Muzyka :lekcja 20. Twórczość Fryderyka Chopina - przygotować prezentację
Plastyka: Asamblaż i instalacje - ćwiczenie strona 40

23.03-27.03

Muzyka :Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej
Plastyka: Nowe media w sztuce

30.03-03.04


Plastyka: Nowe media w sztuce c.d. lekcja udostępniona na : Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej
Muzyka: Stanisław Moniuszko lekcja udostępniona na : Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej

Klasa IV, V, VI

30.03-10.04

Witam
Temat na zajęcia artystyczne " Pierwsze oznaki wiosny " technika dowolna.
Pozdrawiam Dariusz Wójtowicz

06.04-08.04

Muzyka
Temat:Stanisław Moniuszko, scena operowa
zapoznaj się z jedną z oper St. Moniuszki i opisz w kilku zdaniach swoje odczucia
Plastyka
Nowe media - ćwiczenia
zapoznaj się z ćwiczeniami z podręcznika ze strony 51 i wykonaj jedno do wyboru, gdy wykonasz więcej ćwiczeń ocena będzie wyższa

"WOS"Klasa VIII

16.03-20.03

Proszę o zapoznanie się z rolą i zadaniami sędziów ,prokuratorów i obrońców w procesie karnym str.146-147, następnie należy przerysowac do zeszytu schemat sali sądowej str.147.Odszukac w internecie i zapisac : Kto obecnie pełni funkcje Prezesa Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego?

23.03-27.03

Temat:Organizacje obywatelskie
Drodzy uczniowie proszę zapoznac się z tekstem lekcji str.152-154,można obejrzec film na youtube-lekcje wos;organizacje pozarządowe,a nastepnie w zeszycie odpowiedziec na pytania:
1.Kogo nazywamy społeczeństwem obywatelskim?
2.Co to są stowarzyszenia i fundacje i co należy do ich zadań?
3.cw.3.str.157
Będę kontaktowa się z wami telefonicznie we wtorek w trakcie lekcji 1,2
W razie problemów proszę o kontakt pod n. 783 948 858 lub szagra@interia.eu

30.03-03.04

Temat: Rodzaje wolontariatu.
Drodzy uczniowie myślę że nie mieliście problemu z wcześniejszym tematem. W dzisiejszym temacie zapoznacie się z wolontariatem i jego rodzajami, podręcznik str.154. Napiszcie notatkę na temat: Co to jest wolontariat i czym się charakteryzuje ?.
Następnie napiszcie zadanie na temat:
1. Jaka organizacja pozarządowa działa w Twojej najbliższej okolicy. Jaki jest jej cel działania. Podaj przykłady realizacji tych zadań{np:caritas ,max 1 str}
Zrób zdjęcie zadania i wyślij na numer 783 948 858
Życzę miłej pracy.

06.04-08.04

Temat: Media i opinia publiczna.
Przeanalizujcie temat, strona 158-163 i do zeszytu wypiszcie obecne środki masowego przekazu oraz ich funkcje.
Ustosunkuj się pisemnie do następujących pytań:
1) W obecnym czasie koronawirusa, z których mediów społecznościowych korzystasz najczęściej i w jaki sposób pomagają Ci one w zdalnej nauce?
2) Podaj nazwy trzech swoich ulubionych stron internetowych. Wyjaśnij jakie funkcje mediów realizuje każda z nich?
3) Przypominam tym, którzy nie nadesłali zadań o mijającym terminie.
Proszę odbierac telefony na 1 i 2 lekcji.

"JĘZYK NIEMIECKI"Klasa VII

16.03-20.03

Drodzy Uczniowie Klasy 7, bardzo proszę zapisać w zeszycie temat ze str.88 w podręczniku.
Pod tematem proszę wypisać słówka z ramki z ćw. 3 i przetłumaczyć je na j. polski, zrobić ćw. 1str. 88 (ustnie podręcznik) i ćw. 2 str. 88 pisemnie do zeszytu. Oprócz tego w zeszycie ćwiczeń str.59
Drugi temat proszę zapisać: „Das Verb möchten”, pod tematem proszę zapisać odmianę tego czasownika wraz przykładami ze strony 100 w podręczniku. Bardzo proszę zrobić pisemnie w zeszycie ćw. 3,4 i 5 str. 89

23.03-27.03

Drodzy Uczniowie Klasy 7, bardzo proszę zapisać w zeszycie temat: Mittagessen im Resstaurant.
Bardzo proszę wysłuchać dialogu z ćw.2 str. 89 (podręcznik)i napisać w zeszycie te trzy poprawione zdania, które znajdują się pod dialogiem. Proszę zrobić w zeszycie ćwiczeń stronę 60 i przysłać mi zdjęcie tej strony na adres: agnieszka.sonka@onet.pl do 31.03.2020
Kolejny temat: Wortbildung
Podaję notatkę:
1. Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim piszemy z wielkiej litery. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego tworzy się często od rzeczowników rodzaju męskiego przez dodanie przyrostka –in, a w liczbie mnogiej –nen, np.
Der Schüler - die Schülerin – die Schülernen
Der Lehrer – die Lehrerin – die Lehrerinen
2. W języku niemieckim występuje wiele rzeczowników złożonych z dwóch lub więcej wyrazów. Rzeczowniki złożone mają rodzaj ostatniego członu złożenia czyli wyrazu głównego.
Najpierw tłumaczymy wyraz główny, a potem określający:
Das Lehrerzimmer – pokój nauczycielski,
Der Lehrer – nauczyciel
Das Zimmer – pokój (jest wyrazem głównym).
Podaję stronę na której zawarte są dalsze informacje:
Rzeczowniki złożone , proszę przeczytać i dokończyć notatkę wypisują po dwa przykłady.
Pozdrawiam

30.03-03.04

Drodzy Uczniowie Klasy 7, bardzo proszę zapisać w zeszycie temat: Was macht fit. Was macht fit? was?- co?, fit- w formie wspólnie zrobimy ćw. 2 str. 90 (podręcznik), mamy tu przetłumaczyć rzeczowniki złożone. Z poprzedniej lekcji wiemy, ze rzeczowniki złożone tłumaczymy od końca, np.:
Das Kasebrot- kanapka z serem żółtym
Die Gemusesuppe- zupa jarzynowa
Der Orangensaft- sok pomarańczowy
Der Obstsalat- sałatka owocowa
Das Obstjoghurt- jogurt owocowy
Bardzo proszę pisemnie ćw. 1 , 3 i 4 str. 90 pisemnie z podręcznika.
Kolejny temat: Reflexive Verben
Reflexive Verben- czasowniki zwrotne
Ze strony 100 w podręczniku proszę zapisać regułę z punktu: „czasowniki zwrotne” a następnie ze strony:
Czaowniki zwrotne dokończyć notatkę, napisać odmianę czasownika sich freuen i wypisać czasowniki zwrotne i je przetłumaczyć na j. polski
Pozdrawiam

06.04-08.04.2020

Dzień dobry, proszę zapisać temat: „Vor der Imbissbude”Proszę zrobić ustnie ćw. 1,2str.91 podręcznik, pisemnie 3, 4 i 5 str. 91podręcznik. W zeszytach ćwiczeń stronę 62.

Klasa VIII

16.03-20.03

Drodzy Uczniowie klasy 8, bardzo proszę zapisać w zeszytach temat ze strony 86 w podręczniku.
Pod tematem proszę zapisać przyimki łączące się celownikiem wraz przykładami (podręcznik str.98)
Proszę zrobić zadanie 1, 3, 5 i 7 (ustnie)str. 87 (podręcznik), natomiast 4 i 6 pisemnie str.86 i 87
Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń str. 60 do tego temat.
Drugi temat proszę zapisać w zeszytach „Präpositionen im Akkusativ”, pod tym tematem proszę zapisać przyimki łączące się z biernikiem, ich tłumaczenia i przykłądy (cała tabela)str.99 podręcznik oraz proszę zapisać znajdujące się pod tabelą „Pytania do wyrażeń przimkowych”.

23.03-27.03

Drodzy Uczniowie klasy 8, bardzo proszę zapisać w zeszytach temat ze strony 88 w podręczniku.
Pod tematem proszę zapisać 5, 6 i 7 str. 89(podręcznik)- proszę zrobić zdjęcie tych ćwiczeń i wysłać na e-maila: agnieszka.sonka@onet.pl oraz proszę zrobić ćw. 1 i 8 ustnie str. 88 i 89.
Następny temat proszę zapisać: Übungen zum Hören, proszę wysłuchać dialogu ze strony 88 w podręczniku ćw.3 i wypisać w zeszycie zdania z ćw. 4 tylko te które są zgodne z treścią dialogu. Proszę o zrobienie strony 61 w ćwiczeniach. Osoby chętne proszę o wysłanie mi także zdjęcia z ćwiczeniami tej strony. Termin nadsyłania wszystkich ćwiczeń 02.04.2020

30.03-03.04

Drodzy Uczniowie klasy 8, w tym tygodniu tylko jeden temat czwartkowy, ponieważ dzisiaj piszecie egzamin próbny z matematyki. Wszystkim życzę Powodzenia.
W czwartek proszę zapisać temat: Wie komme ich zum Zoo?
Proszę przetłumaczyć sobie dialogi z ćw. 2 str. 90 w podręczniku, następnie wysłuchać tych dialogów i w zeszycie napisać, które informacje zawarte są w którym dialogu(dialog A czy dialog B). Pisemnie proszę zrobić ćw. 3, 4 i 5 w zeszytach.

06.04-08.04.2020

Dzień dobry, proszę zapisać temat: „ Leben ohne Handy und Playstation” Pod tematen zapisać słówka:
Der Bauerhof- gospodarstwo wiejskie, das Pferd – koń, die Kutsche- bryczka, die Arbeit-praca, der Hof-zagroda, gospodarstwo, sich langweilen-nudzić się, wandern-wędrować , der Wald- las, glücklich-szczęśliwy.
Słówka te są do ćw. 1 str.91 (podręcznik), należy przetłumaczyć tekst z tego ćwiczenia ,dokończyć zdania znajdujące się pod tekstem pisemnie w zeszytach, następnie wykonać ćw. 2,3,4 i 5 pisemnie str.91 w podręczniku.

"EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA"


Temat: Apteczka pierwszej pomocy.
Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika.
Zadanie: Sprawdzić czy w domu posiadacie aptęczkę pierwszej pomocy i sprawdzić czy znajduje w niej się wszystko co powinno.

06.04-08.04

Dzisiejszy temat: Tamowanie krwawień i krwotoków.
Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika.
Proszę wykonać polecenie: Sprawdź czy potrafisz, ze strony 98.

"LOGOPEDIA"

16.03-20.03

Bardzo proszę wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia z logopedii aby dokończyli ćwiczenia, które otrzymali na kartkach xero, a Ci którzy skończyli o przeczytanie jeszcze raz tych materiałów.
Wszystkim Uczniom życzę miłej pracy.
Pozdrawiam
A.Sonka

23.03-27.03

Zajęcia z logopedii dla przedszkola i zerówki
Nauczanie zdalne - ćwiczenia logopedyczne
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Zajęcia z logopedii dla uczniów klasy IV i V
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

30.03-03.04

Zajęcia z logopedii dla przedszkola i zerówki
Nauczanie zdalne- ćwiczenia logopedyczna
Gra planszowa z głoską Ż
Ćwiczenie - jeż
Ćwiczenie - ż
Ćwiczenie - żabka
Zajęcia z logopedii dla uczniów klasy IV i V
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

06.04-08.04

Zajęcia z logopedii dla przedszkola i zerówki
Karta pracy literka Cz
Nauka pisania. Literka Cz
Kolorowanka. Lierka Cz
Kolorowanka.Czapka Mareczka
Zajęcia z logopedii dla uczniów klasy IV i V
Pisownia nie z różnymi częściami mowy
NIE łącznie czy oddzielnie, zasady.

"RELIGIA"


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy Uczniowie, witam Was na wirtualnych lekcjach religii.
Poniżej przygotowałam różne materiały i ciekawe zadania dla poszczególnych klas.
Życzę Wam owocnej pracy. Szczęść Boże!
WAŻNA INFORMACJA
Od poniedziałku, 23 marca o godzinie 9.00, na stronie katecheza.diecezjasandomierska.pl oraz na kanale YouTube Diecezji Sandomierskiej ukazywać się będą regularnie dwie propozycje katechez w następującym porządku:
• w poniedziałki i środy: dla młodzieży szkół średnich,
• we wtorki i piątki: dla dzieci starszych i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy V-VIII)
• w czwartki i soboty: dla dzieci młodszych (przedszkole – IV klasa)
Klasa I - 0
Klasa I - 0
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasy VI- VII
Klasa VIII

23.03-27.03

Przesyłam materiały z religii dla wszystkich klas: O-VIII
Materiały znajdują się pod linkiem: https://sites.google.com/view/katecheza-wirtualna/strona-g%C5%82%C3%B3wna

06.04-08.04

Katecheza wirtualna

"WYCHOWANIE FIZYCZNE"Klasa IV

16.03-20.03 - Zasady prawidłowej postawy ciała
23.03-27.03 - Poznajemy ćwiczenia korygujące postawę ciała
30.03-03.04 - Poznajemy zasady higieny osobistej
06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 r.- Poznajemy zasady higieny stroju sportowego
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa V

16.03-20.03 - Uczymy się dobierać strój sportowy w zależności od pory roku
23.03-27.03 -Poznajemy pozytywne mierniki zdrowia
30.03-03.04 -Poznajemy negatywne mierniki zdrowia
06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 r.- Uczymy się zasad hartowania organizmu
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa VI

16.03-20.03 - Poznajemy pozytywne mierniki zdrowia
23.03-27.03 -Poznajemy negatywne mierniki zdrowia
30.03-03.04 -Utrwalamy zasady hartowania organizmu
06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 r.- Doskonalimy formy aktywności fizycznej, które służą hartowaniu
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa VII

16.03-20.03 - Poznajemy negatywne czynniki zdrowia
23.03-27.03 -Poznajemy pozytywne czynniki zdrowia
30.03-03.04 - Utrwalamy zasady hartowania organizmu
06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 r.-Doskonalimy formy aktywności fizycznej, które służą hartowaniu
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa VIII

16.03-20.03 - Poznajemy negatywny wpływ substancji sterydowych na zdrowie człowieka
23.03-27.03 - Poznajemy negatywne skutki stresu
30.03-03.04 - Poznajemy zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych
06-08.04.2020 i 15-17.04.2020 r.-Doskonalimy ćwiczenia korygujące postawę ciała
Proszę o przesłanie notatki, streszczenia, prezentacji na wszystkie tematy zadane od 1 tygodnia na adres e-mail darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera, przypominam Próba Ruffiera nie dostałem wszystkich wyników!!!!!!! Indeks sprawności fizycznej Zuchory - proszę wykonać pozostałe próby i wysłać mi wyniki.
Klasa IV, V, VI, VII, VIII

23.03-27.03

Witam wszystkich
zadanie z WF-u dla każdego ucznia, proszę o wykonanie próby i wyniki przesłać do mnie na adres darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera Próba Ruffiera – opis i normy wydolności Badany wykonuje 30 przysiadów w czasie 30 sekund. Następnie dokonuje się trzech pomiarów tętna: I – pomiar w spoczynku przed wykonaniem przysiadów, II – pomiar bezpośrednio po wykonaniu przysiadów, III – pomiar po jednej minucie odpoczynku. Tętno mierzy się przez 15 sekund i wynik mnoży przez 4, tak aby uzyskać tętno minutowe. Na podstawie wyników pomiaru tętna oblicza się wskaźnik Ruffiera (IR) według wzoru: ( ) 10 + 1 + 2 - 200 = P P P IR IR – wskaźnik Ruffiera P – tętno spoczynkowe P1 – tętno mierzone bezpośrednio po wysiłku P2 – tętno mierzone po 1 minucie odpoczynku Tab. 19. Normy wydolności według wskaźnika Ruffiera Obliczona wartość wskaźnika Poziom wydolności 0,0 bardzo dobry 0,1–5,0 dobry 5,1–10,0 średni 10,1–15,0 słaby

30.03-10.04

Witam
do wykonania mamy Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory
http://www.gimpszow-sport.vot.pl/files/isf_zuchory.pdf wykonujemy po 3 próby w tygodniu czyli na cały indeks mamy 2 tygodnie. Wyniki proszę przesyłać na e-maila darek.wojtowicz@op.pl lub na messengera. Nadal nie mam wszystkich wyników od uczniów z Próby Ruffiera !!!!!!!!
pozdrawiam Dariusz Wójtowicz

"WDŻ"

Bardzo proszę uczniów klasy VI, VII, VIII aby w ramach lekcji WDŻ oglądali serial „Cudowne lata” w którym poznajemy rodzinę Arnoldów, typową amerykańską rodzinę z lat sześćdziesiątych. Przez kilka lat towarzyszymy dorastającemu Kevinowi. Razem z nim przeżywamy porażki i cieszymy się z jego zwycięstw. I tych w szkole, i tych w życiu prywatnym - dotyczących przyjaźni z Paulem i miłości do Winnie. Obserwujemy jak chłopak dojrzewa - fizycznie i psychicznie - jak zmienia się w nim podejście do życia.
https://www.youtube.com/watch?v=0X0duIlEjbQ

"REWALIDACJA"


Zajęcia rewalidacyjne odbywają się poprzez kontakt telefoniczny i pocztą elektroniczną z uczniem i rodzicami.

"Rewalidacja i nauczanie wspomagające w kl VI"

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniem oraz nauczanie wspomagające w kl. VI odbywa się zgodnie z programem za pomocą wszelkich dostępnych metod e - e-learning.

"Nauczanie wspomagające w klasie V"


Nauczanie wspomagające odbywa się poprzez stały kontakt z rodzicami uczennicy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. drogą telefoniczną, sms, za pomocą aplikacji Messenger oraz przy użyciu platformy edukacyjnej epodreczniki.pl

"ŚWIETLICA"


Witam serdecznie wszystkich uczniów uczęszczających na świetlicę!
W związku z zaistniałą sytuacją nie możemy się spotykać na świetlicy szkolnej, rozwijać i uczyć poprzez gry i zabawę. Zachęcam do wspólnych gier planszowych, rozwijających zabaw i prac plastycznych w gronie rodziny. Kieruję do Was kilka słów: czy wszyscy są zdrowi, jak przebiega proces domowego nauczania, jak ciekawie spędzacie czas, czy często wspominacie zajęcia świetlicowe.
Chciałabym poinformować, ze jeżeli ktoś z Was ma potrzebę podzielenia się poczynionymi postępami czy jakimś nowatorskim pomysłem lub zwyczajnie jest zainteresowany utrzymywaniem kontaktu, to jestem do Waszej dyspozycji po adresem mailowym: monika.b.saja@gmail.com.
Pozdrawiam Was i Wasze rodziny!
Trzymajcie się ciepło i zdrowo!
Wasza pani ze świetlicy
Monika Barnaś-Saja

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.